Information fra bestyrelsen ultimo april 2019

SekretariatetKlubnyheder

Golfens dag afholdes søndag d. 28. april kl. 10-16. Vi har uddelt omkring 5.000 flyers, der annoncere i Frederiksborg Amts Avis, Uge-Nyt Fredensborg og Hillerødposten. Information om dagen er også ”boostet” på Facebook. Vi håber på stort fremmøde og rigtig mange nye medlemmer. Kom en tur i klubben på dagen, og vær med til at skabe de gode sociale rammer, og hyg med hinanden.

Ny Lokalregel. Hvis man fra Tee 52/58 på Hul 13 slår i mosen, er der mulighed for at droppe en bold på dagens Tee 49. De detaljerede regler er beskrevet på hjemmesiden og på klubbens Facebook side – husk i øvrigt at tilmelde dig på denne Facebook side, hvor informationer jævnligt offentliggøres – dette gøres via www.facebook.com – søg Fredensborg Golf Club – For Medlemmer.

Golfsporet. For at kunne analysere flowet på banen, har vi besluttet at anvende et værktøj, som DGU stiller gratis til rådighed, nemlig Golfsporet. Formålet med Golfsporet er at få registreret flowet på banen, ud fra så mange runder som muligt. På den måde kan vi se, om der er problemområder på banen, fx steder hvor der dannes kø. Vi vil opfordre alle til at downloade en APP med Golfsporet, og derefter aktivere den, når man starter en runde og afslutte den igen, når runden er færdigspillet – der vil blive opsat skilte ved start og slut. I første omgang vil vi analysere på runder i maj måned – gælder både for medlemmer og greenfee spillere. De indsamlede data bliver anonymiseret, men der kan trækkes generelle data ud til analyse. Data vil blive anvendt til at undersøge, om flowet på banen kan forbedres. Bestyrelsen håber, I vil tage godt imod initiativet, så vi kan få indsamlet mange data.

Golfspilleren i Centrum. Vi deltog i dette projekt i 2016 og 2017, men fravalgte det i 2018. Nu har vi tilmeldt os igen, og håber mange medlemmer og gæster vil deltage og give input til bestyrelsen, om hvad der er godt, og hvad der evt. kan gøres bedre i vores klub. Greenfee spillere vil modtage et spørgeskema, når de har spillet en runde (ved flere runder får man ikke spørgeskemaet flere gange). Spørgeskemaer vil blive udsendt til medlemmerne 3 gange i løbet af året (maj, juli og september), hvor ca. en tredjedel af medlemmerne deltager hver gang. Vi håber, mange medlemmer vil deltage.

Skolegolf. I samarbejde med DGI er vi i gang med et projekt sammen med Fredensborg Skole. 2 gange i maj måned, d. 10. og 22. maj kommer 50-60 elever fra 3. klasserne på besøg, hvor de får lov til at opleve golf. Projektet afsluttes lørdag d. 26. maj, hvor eleverne deltager sammen med deres forældre/bedsteforældre. DGI har haft stor succes med lignende projekter indenfor tennis, og vi håber, at de gode erfaringer kan overføres til golf. Vores mål med deltagelsen er naturligvis at skabe interesse for golf både hos børnene, men også hos de voksne.

Venlig hilsen
pbv
Ulla Plesner