Regionsgolf

Prøv kræfter mod andre klubber


I hver række skal holdet stille med tre herresingler, en damesingle samt en mixed foursome. Hvis du har lyst til at deltage, kan du henvende dig direkte til holdkaptajnerne.

Holdkaptajnerne skal, så vidt muligt, stille med det stærkeste hold fra gang til gang. Bemærk, at A-, B-, C-rækkerne er inddelt efter handicap, mens man i senior- og veteranrækkerne kvalificerer sig efter alder. Fredensborg Golf Club har ingen hold i D-rækken, pga. manglende spiller interesse i D-række kategori de seneste par år.

Oversigten over holdkaptajnernes kontaktdata m.v. er tillige opsat i foyeren – så kontakt holdkaptajnen eller kontoret pr. mail hurtigst muligt, hvis du er interesseret i at deltage i regionsmatcherne.

Dame- og herrerække defineres ved EGA-handicap

A-række        min.    4,5
B-række        min.  11,5
C-række        min.  18,5.

Spillernes EGA-handicap om fredagen er afgørende for, om spilleren er spilleberettiget i en given række i den efterfølende uge. På selve dagen er spillerens dagsaktuelle EGA-handicap afgørende for startrækkefølgen blandt herresinglerne.

Senior-rækker
Deltagerne skal være fyldt 50 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.

Veteran-rækker
Deltagerne skal være fyldt 60 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.

Super veteran-rækker
Deltagerne skal være fyldt 70 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.

Efter en match mødes holdene over typisk 3 stykker smørrebrød eller dagens ret. Værtsklub byder sædvanligvis på 1 øl/vand. Spisning betales individuelt.
Hvis du er interesseret i eller har brug for yderligere oplysninger vedrørende regionsgolf, kan du finde alle informationer på east.regionsgolf-danmark.dk/, og du er selvfølgeligt også velkommen til at kontakte undertegnede.

Regionskoordinator: Michael Schmidt
Tlf: 22989419E-mail: misc2812@gmail.com

Bilag:
Holdkaptajner 2020

Holdkaptajner

A-række
Jack Bjørkbom
+45 51869343
jackbjoerkbom@icloud.com

B-række
Nikolaj Drumm
+45 31335313
drummedar@gmail.com

C-række
Peter Mac Holst
+45 20922065
peterfrberg@hotmail.com

Senior B
Michael Schmidt
+45 22989419
misc2812@gmail.com

Veteran A
Claus Gylling
71771303
cgylling@post11.tele.dk

Veteran B
Kristian Fleicher
22197398
fleis@privat.dk

Super Veteran SVB
Jens-Jørgen Larsen
+45 30487752
jjlarsen100@hotmail.com

Veteran C
Ida Garre
+45 51616483
ig@ramboll.dk

 

Generelle betingelser for regionsgolf i FGC

Retningslinier for afvikling af regionsgolf i Fredensborg Golf Club

 

I Fredensborg Golf Club har man stor interesse i at deltage med hold i Regionsgolf for at fremme socialt fællesskab med andre klubber, afvikling af hulspilsmatcher.

FGC har en holdning til at Regionsgolf er for alle, at alle får lov at spille, og alle har samme muligheder/rettigheder.

Følgende retningslinjer er aftalt for afvikling af regionsgolf i Fredensborg Golf Club

  • I sæsonen tilmeldes typisk følgende hold: A, B, C, Senior og Veteran hold. Antallet af hold, der tilmeldes, fastlægges af bestyrelsen fra år til år i samspil med klubbens øvrige aktiviteter.
  • Deltagelse på et af de tilmeldte hold er åben for alle klubbens medlemmer, så længe de lever op til regionens bestemmelser. Der laves opslag på klubbens hjemmeside, så alle medlemmer har mulighed for at se, hvornår der spilles, og hvordan man tilmelder sig.
  • Hvert tilmeldt hold skal have en kaptajn. Alle kan søge om dette og klubkoordinatoren udvælger, hvis der er flere, der ønsker at blive kaptajn.
  • Hvis et hold et år har kvalificeret sig til divisionsrækken i regionsgolf regi og året efter nedrykker, tages der stilling til, hvor mange hold der skal tilmeldes året efter i Match udvalgs regi.
  • Veteranmatcher vil så vidt muligt forsøgt afviklet på hverdage med tee start kl. 10.00.
  • Der ydes ikke tilskud til kørsel og transportomkostninger generelt. Dog kan der søges om tilskud ifm. evt. landsfinale deltagelse, hvis finalen afvikles vest for Storebælt.
  • Der ydes ikke tilskud til beklædning af nogen art af FGC.
  • Der ydes tilskud, hvis et hold skal spille på Bornholm. Typisk vil tilskuddet dække de samlede omkostninger fratrukket regionens bidrag.
  • FGC ”byder” på en mellem-øl eller et glas vin eller sodavand til spillerne fra hvert hold efter afvikling af matchen. Kaptajnen sørger for at udfylde og er ansvarlig for evt. afregningsbilag med restauratøren.
  • Kaptajnen sætter altid holdet og skal så vidt muligt sørge for at så mange som muligt får chancen for at deltage og spille med. Dog med hensynstagen til at vi spiller for at vinde.

Hvis du er interesseret i eller har brug for yderligere oplysninger vedrørende regionsgolf, kan du finde alle informationer på http://east.regionsgolf-danmark.dk/, og du er selvfølgeligt også velkommen til at kontakte undertegnede.

Regionskoordinator: Michael Schmidt, tlf: 22989419, e-mail: misc2812@gmail.com