Regionsgolf

Prøv kræfter mod andre klubber – Spil med i regionsgolfen


I hver række skal holdet stille med tre herresingler, en damesingle samt en mixed foursome. Hvis du har lyst til at deltage, kan du henvende dig direkte til holdkaptajnerne. Eller melde dig som interesseret i vores interessekampagne på golfbox.

Holdkaptajnerne skal, så vidt muligt, stille med det stærkeste hold fra gang til gang. Bemærk, at A-, B-, C-rækkerne er inddelt efter handicap, mens man i senior- og veteranrækkerne kvalificerer sig efter alder. Fredensborg Golf Club har ingen hold i D-rækken, pga. manglende spiller interesse i D-række kategori de seneste par år. Men vi håber fra 2021 at kunne oprette hold i alle rækker.

Puljeinddelingen afgør hvilke klubber man skal møde i de indledende runder. Puljerne etableres så vidt muligt geografisk overkommeligt for alle. De indledende runder spilles fra slut april til slut juni. Her spilles både udekampe og hjemmekampe. Finalekampene spilles i august og september på neutral bane.

Oversigten over holdkaptajnernes kontaktdata m.v. er tillige opsat i foyeren – så kontakt holdkaptajnen eller kontoret pr. mail hurtigst muligt, hvis du er interesseret i at deltage i regionsmatcherne.

Rækkerne defineres ved EGA-handicap

 • A: Handicap ikke under 4,5
 • B: Handicap ikke under 11,5
 • C: Handicap ikke under 18,5
 • D: Handicap ikke under 26,5

For senior-, veteran- og superveteranrækkerne er der ikke et nedre handicapkrav i A-rækken.

Spillernes EGA-handicap om fredagen er afgørende for, om spilleren er spilleberettiget i en given række i den efterfølgende uge. På selve dagen er spillerens dagsaktuelle EGA-handicap afgørende for startrækkefølgen blandt herresinglerne. Man kan godt spille med i flere rækker, hvis krav om handicap og alder overholdes.

Senior-rækker
Deltagerne skal være fyldt 50 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.

Veteran-rækker
Deltagerne skal være fyldt 60 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.

Super veteran-rækker
Deltagerne skal være fyldt 70 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.

Efter en match mødes holdene over typisk 3 stykker smørrebrød eller dagens ret. Værtsklub byder sædvanligvis på 1 øl/vand. Spisning betales individuelt.
Hvis du er interesseret i eller har brug for yderligere oplysninger vedrørende regionsgolf, kan du finde alle informationer på east.regionsgolf-danmark.dk/, og du er selvfølgeligt også velkommen til at kontakte undertegnede.

Det er en rigtig god måde at komme rundt og spille andre baner på, så hvis du har interessen så meld dig til.

Regionskoordinator: Michael Schmidt
Tlf: 22989419E-mail: misc2812@gmail.com

Holdkaptajner 2023

A-Hold
Jack Bjørkbom
5186 9343
jackbjoerkbom@icloud.com

SA-Hold
Majken Juel Olsson
3077 6508
majkenjuelolsson@hotmail.com

SB4-Hold
Mangler Kaptajn

SB5-Hold
Mangler Kaptajn

VC1-Hold
Ida Garre
5161 6483
ig@ramboll.dk

SC3-Hold
Michael Schmidt
2298 9419
misc2812@gmail.com

SVC5-Hold
Kristian Fleischer
2219 7398
fleis@privat.dk

SD1-Hold
John Brorup
3091 0309
brorup@gmail.com

VD1-Hold
Claus Vinther
3020 9691
claus@vintheruld.dk

Generelle betingelser for regionsgolf i FGC

Retningslinier for afvikling af regionsgolf i Fredensborg Golf Club

 

I Fredensborg Golf Club har man stor interesse i at deltage med hold i Regionsgolf for at fremme socialt fællesskab med andre klubber, afvikling af hulspilsmatcher.

FGC har en holdning til at Regionsgolf er for alle, at alle får lov at spille, og alle har samme muligheder/rettigheder.

Følgende retningslinjer er aftalt for afvikling af regionsgolf i Fredensborg Golf Club

 • I sæsonen tilmeldes typisk følgende hold: A, B, C, Senior og Veteran hold. Antallet af hold, der tilmeldes, fastlægges af bestyrelsen fra år til år i samspil med klubbens øvrige aktiviteter.
 • Deltagelse på et af de tilmeldte hold er åben for alle klubbens medlemmer, så længe de lever op til regionens bestemmelser. Der laves opslag på klubbens hjemmeside, så alle medlemmer har mulighed for at se, hvornår der spilles, og hvordan man tilmelder sig.
 • Hvert tilmeldt hold skal have en kaptajn. Alle kan søge om dette og klubkoordinatoren udvælger, hvis der er flere, der ønsker at blive kaptajn.
 • Hvis et hold et år har kvalificeret sig til divisionsrækken i regionsgolf regi og året efter nedrykker, tages der stilling til, hvor mange hold der skal tilmeldes året efter i Match udvalgs regi.
 • Veteranmatcher vil så vidt muligt forsøgt afviklet på hverdage med tee start kl. 10.00.
 • Der ydes ikke tilskud til kørsel og transportomkostninger generelt. Dog kan der søges om tilskud ifm. evt. landsfinale deltagelse, hvis finalen afvikles vest for Storebælt.
 • Der ydes ikke tilskud til beklædning af nogen art af FGC.
 • Der ydes tilskud, hvis et hold skal spille på Bornholm. Typisk vil tilskuddet dække de samlede omkostninger fratrukket regionens bidrag.
 • FGC ”byder” på en mellem-øl eller et glas vin eller sodavand til spillerne fra hvert hold efter afvikling af matchen. Kaptajnen sørger for at udfylde og er ansvarlig for evt. afregningsbilag med restauratøren.
 • Kaptajnen sætter altid holdet og skal så vidt muligt sørge for at så mange som muligt får chancen for at deltage og spille med. Dog med hensynstagen til at vi spiller for at vinde.

Hvis du er interesseret i eller har brug for yderligere oplysninger vedrørende regionsgolf, kan du finde alle informationer på http://east.regionsgolf-danmark.dk/, og du er selvfølgeligt også velkommen til at kontakte undertegnede.

Regionskoordinator: Michael Schmidt, tlf: 22989419, e-mail: misc2812@gmail.com