Alt om banen

Let kuperet bane i storslået natur mellem skov og sø

 

Banestatus


Fra i morgen onsdag d. 17. april, må der igen køres på scooter i FGC.

Greenkeeperne opfordre til at køre med forsigtighed og hvis du kan se et område på banen der ikke er klippet, så undgå at køre der.

På forhånd tak og god fornøjelse.
Kontoret


 

Vejrudsigt

Fredag 19. april 2024

I DAG

Temp: 0.0 °C
Nedbør: 0.0 mm
Vind: 0.0 m/s
Vindretning:
Skyet: 0%

I MORGEN

Temp: 0.0 °C
Nedbør: 0.0 mm
Vind: 0.0 m/s
Vindretning:
Skyet: 0%

Temp: 0.0 °C
Nedbør: 0.0 mm
Vind: 0.0 m/s
Vindretning:
Skyet: 0%

Temp: 0.0 °C
Nedbør: 0.0 mm
Vind: 0.0 m/s
Vindretning:
Skyet: 0%

 

Baneguide

Gør som Pro’erne og spil vores bane med baneguiden i GLFR App’en. GLFR sørger for, at du får helt nye og unikke muligheder. Ligesom Pro’erne kan du nu nemt planlægge din golfrunde hjemmefra og den efterfølgende statistik giver dig mulighed for at evaluere alle dine runder.

Med GLFR App’en kan du spille vores bane med de vigtigste detaljer i baneguiden. App’en er 100% digital, og du kan derfor gemme alle dine runder på din bruger - på den måde kan du se en statistik af din udvikling, planlægge din runde og spille online med dine venner.

 

GLFR på Android:

Download GLFR til Android helt gratis:

Image

GLFR på iOS:

Download GLFR til iOS helt gratis:

Image

Guide til at komme i gang med GLFR:
http://www.glfr.com/for-golfers/get-started/

Spørgsmål og svar om GLFR:
http://www.glfr.com/for-golfers/faq/

glfr baneguide

Banebeskrivelse


Golfbanen, der hører til blandt Nordsjællands smukkeste, er en åben, let kuperet bane, beliggende i storslået natur mellem skov og sø, og med mange naturlige hindringer.

Den er anlagt på tidligere landbrugsjord med et areal på 60 hektar, svarende til 75 fodboldbaner. Rundt omkring på banen kan man stadig se nogle af de oprindelige træer, f.eks. nødde-, birke-, fyrre-, ege- og bøgetræer samt levende hegn. Der er siden indvielsen i 1992 også plantet mange træer og buske, så samlet set fremstår banen med stor variation i naturen.

Der ses også flere søer og gennem banen løber Asminderødgrøften, som foruden regnvand fra banen bl.a. afvander Kratbjerg industri og kommunens vejvand. Grøften bugter sig smukt i landskabet og ses på flere huller, hvor den udfordrer både drives og indspil til greens.

Den tidligere landbrugsjord er stadig god grobund for kløver, hvilket golfspillere på banen kan bemærke.

Det er også kendt, at der i forsommeren vokser en heftig rough op, som man bør holde sig fra med sine golfbolde. Roughen slås én gang om året, midt på sommeren. Man kunne fristes til at slå roughen hyppigere, men i så fald ville den blive langt tættere og gøre det endnu vanskeligere at finde sin bold.

Banen har et omfattende dræningssystem, som løbende vedligeholdes for at sikre afvanding af banen. Et særligt problem ses de steder, hvor rødder fra plantede piletræer vokser ind i drænrørene og blokerer for vandet. Det kræver særlig vedligeholdelse.

Golfspillere på banen vil bemærke, at der er ophængt mange fuglekasser for at bidrage til et rigt fugleliv. Der er således ophængt 150 stærekasser, 50 mejsekasser, 2 hvinandekasser, 2 uglekasser og 2 tårnfalkekasser. Der foretages jævnligt fugletælling på banen, ligesom der laves miljøundersøgelser for bl.a. at følge plante- og dyrelivet i og ved søerne.

Klubben modtog Fredensborg-Humlebæk kommunes miljøpris i 2000 og er fortsat blandt de førende danske klubber, hvad angår miljø- og banepleje.
greenkeeper-aarshjul

Scorekort & spille hcp

Bane:
Tee:
Køn:
HCP:
Spillehandicap:

Lokalregler


Markeringspæle kan være pæle, plader, afstribninger, hegn, veje og stier m.v.

Strafområder:

Røde markeringer

Areal under reparation:

Blå markeringer

Areal under reparation med spilleforbud:

Blå pæle med grøn top

Out of bounds:

Hvide markeringer m.v.

Klubhuset med omliggende terrasser og beplantninger er out of bounds. Området afgrænses af grusvejen bag green på 9. hul til den svinger mod venstre, samt de stier, der fører rundt om klubhuset og til teestederne på 1. hul og 10. hul. Out of bounds grænsen er den banenære kant af grusvejen og stierne.

Den banenære side af hegnspæle og hegnene på venstre side af 3. hul og 4. hul danner out of bounds grænsen. Den banenære side af vejen bag greens på hullerne 1, 10, 13, 15, 16 og 17 danner out of bounds grænsen.

Markeringsplader i fairway samt 150 meter stenene er ”ikke-flytbare forhindringer”.

Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 5, kan spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søgetid, kan spilleren vælge enten at:

  • Fortsætte med at spille den oprindelige bold, som den ligger i strafområdet, i hvilket tilfælde den provisoriske bold ikke må spilles. Alle slag med den provisoriske bold, inden den blev opgivet (både slag og eventuelle strafslag) tæller ikke, eller
  • Fortsætte med at spille den provisoriske bold, i hvilket tilfælde den oprindelige bold ikke må spilles.

Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.

”Skyllerender i bunkere er AUR”  Baseret på DGU Standard lokalregel
F-1.3:
Områder i bunkere, hvor sand er skyllet væk af rindende vand, resulterende i dybe render gennem sandet, er areal under reparation. Lempelse må tages efter Regel 16.1c.

Lokalregel E5 (se opslag i klubben) er gældende for spil på Fredensborg Golf Clubs bane.

Link til opslag: Lokalregel E5

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.

Godkendt af DGU, september 2021

Ordensforskrifter


Spil på banen er omfattet af golfetikettereglerne. Det forventes derfor, at spillerne beskytter banen ved at lægge opslåede turfs på plads, reparerer nedslagsmærker på greens og udglatter mærker og fodspor i bunkers. Hele riven skal placeres i bunkers efter brug. Endvidere forudsættes det, at alle er med til at fremme spillet og undgå unødig forsinkelse, lader hurtigere spillende hold gå igennem og undlader gentagne prøvesving på fairways.
Tag behørigt hensyn til publikum, der færdes på veje og stier.
Det er strengt forbudt at overskride grænsen til private parceller, der støder direkte op til banen.

Motordrevne køretøjer til persontransport må kun anvendes efter speciel tilladelse.

Hund på banen tillades under følgende forudsætninger:
1. Hunden skal være i snor og ifølge med en golfspiller.
2. Hunden må ikke gø eller være til gene for andre golfspillere.
3. Hundens efterladenskaber skal samles op.

Barnevogne må ikke medtages på banen.

Alt banearbejde har fortrinsret, og manglende hensyn kan medføre bortvisning fra banen.

Bane- & Turneringsudvalget, september 2021

 

Banerekord


Under klubmesterskaberne i 2012, slettede Stephan Juul sin egen banerekord (65 slag) med en imponerende runde på 64 – otte slag under banens par.

Denne rekord blev tangeret i 2015 af William Dybdahl i sidste runde af klubmesterskabet for så at blive slået igen af Stephan Juul i 2016 (igen til klubmesterskabet) med en runde i 63 slag (-9)!

 

2016
0
Stephan Juul

2015
0
William Dybdahl

2012
0
Stephan Juul