Banestatus


Nyt fra Baneudvalget

Vi føler, at vores bane står rigtig flot i dette forår. Endnu er der grønt de fleste steder, men kommer der ikke regn, vil der nok snart blive brunt nogle steder.

Det ville være godt, hvis vi kunne sprøjte fairways, blandt andet for bellis, men uden udsigt til regn kan det ikke ske nu. Sprøjtemidlet er meget stærkt (der bruges 20 ml til 10.000 kvadratmeter), det er selvfølgelig lovligt, men rammes et sted 2 gange i forbindelse med sprøjtningen, vil alting forsvinde. Derfor tør Per ikke sprøjte endnu, men det vil blive gjort, så snart det skønnes forsvarligt.

Ligeledes mangler der vand til det nysåede areal foran træerne på Hul 15 – når regnen kommer, vil det spire.

Greens er ved at blive en smule langsomme, så klippehøjden er sænket med en ½ mm, hvilket vil gøre dem lidt hurtigere.

Der er nået mange af de planlagte ting i løbet af vinteren/foråret, men der udestår fortsat enkelte opgaver, fx sand i bunkere på hullerne 11-16, færdiggørelse af det planlagte bag parkeringsareal ved klubhuset, fjernelse af stubbe flere steder.

På grund af tørken, hjælper det ikke så meget at lægge tørv tilbage i huller på fairways. Derfor vil der blive opsat de sædvanlige dispensers (plastic beholdere) med sand i på skiftende tee steder. Tag derfor gerne en beholder med fra teestedet og aflever den igen på næste teested.

Vi har tidligere fordelt ”ansvaret” for et hul blandt medlemmerne. Fordelingen er sket efter forbogstav i efternavnet, og fordelingen fremgår af vedhæftede oversigt og hænger også på opslagstavlen til højre for indgangsdøren. Meningen med denne ansvarsfordeling er, at vi alle skal have fokus på at bevare banen i god stand, men at man i hht oversigten skal være specielt opmærksom på det hul, man har ansvaret for.

Desværre oplever vi, at der er for mange, der ikke fjerner bolde, der er spillet ind på indspils greenen. Dels er det uheldigt, at der i løbet af dagen ligger mange bolde på greenen, dels er det tidskrævende, at green keeperne skal starte med at fjerne bolde, inden der kan slås. Alle skal fjerne de bolde man selv har spillet ind, men selvfølgelig generelt alle bolde der ligger på greenen, når man forlader den.

Roughen er ved at blive høj. Som normalt vil den først blive slået omkring 1. juli. Vi har de sidste år nedsat klippehøjden på semi roughen og den klippede rough, men den kan alligevel være generende. Det er ikke muligt at slå tættere, idet det vil kunne medføre, at banen bliver for let og skal rates om. Husk altid at tage en provisorisk bold med, hvis der er tvivl om, hvor jeres bold er landet.

Venlig hilsen

Ulla Plesner på vegne baneudvalget

Link: Ansvar for huller


 

Vejrudsigt

Mandag 25. juni 2018

I DAG

Temp: 21.8 °C
Nedbør: 0.0 mm
Vind: 2.6 m/s
Vindretning: NV
Skyet: 31%

I MORGEN

Temp: 24.6 °C
Nedbør: 0.0 mm
Vind: 1.7 m/s
Vindretning:
Skyet: 39%

ONSDAG

Temp: 24.4 °C
Nedbør: 0.0 mm
Vind: 1.6 m/s
Vindretning:
Skyet: 2%

TORSDAG

Temp: 24.4 °C
Nedbør: 0.1 mm
Vind: 0.4 m/s
Vindretning: SV
Skyet: 38%

Baneguide

Banebeskrivelse


Golfbanen, der hører til blandt Nordsjællands smukkeste, er en åben, let kuperet bane, beliggende i storslået natur mellem skov og sø, og med mange naturlige hindringer.

Den er anlagt på tidligere landbrugsjord med et areal på 60 hektar, svarende til 75 fodboldbaner. Rundt omkring på banen kan man stadig se nogle af de oprindelige træer, f.eks. nødde-, birke-, fyrre-, ege- og bøgetræer samt levende hegn. Der er siden indvielsen i 1992 også plantet mange træer og buske, så samlet set fremstår banen med stor variation i naturen.

Der ses også flere søer og gennem banen løber Asminderødgrøften, som foruden regnvand fra banen bl.a. afvander Kratbjerg industri og kommunens vejvand. Grøften bugter sig smukt i landskabet og ses på flere huller, hvor den udfordrer både drives og indspil til greens.

Den tidligere landbrugsjord er stadig god grobund for kløver, hvilket golfspillere på banen kan bemærke.

Det er også kendt, at der i forsommeren vokser en heftig rough op, som man bør holde sig fra med sine golfbolde. Roughen slås én gang om året, midt på sommeren. Man kunne fristes til at slå roughen hyppigere, men i så fald ville den blive langt tættere og gøre det endnu vanskeligere at finde sin bold.

Banen har et omfattende dræningssystem, som løbende vedligeholdes for at sikre afvanding af banen. Et særligt problem ses de steder, hvor rødder fra plantede piletræer vokser ind i drænrørene og blokerer for vandet. Det kræver særlig vedligeholdelse.

Golfspillere på banen vil bemærke, at der er ophængt mange fuglekasser for at bidrage til et rigt fugleliv. Der er således ophængt 150 stærekasser, 50 mejsekasser, 2 hvinandekasser, 2 uglekasser og 2 tårnfalkekasser. Der foretages jævnligt fugletælling på banen, ligesom der laves miljøundersøgelser for bl.a. at følge plante- og dyrelivet i og ved søerne.

Klubben modtog Fredensborg-Humlebæk kommunes miljøpris i 2000 og er fortsat blandt de førende danske klubber, hvad angår miljø- og banepleje.

greenkeeper-aarshjul

Scorekort & spille hcp

 

Beregning af spillehandicap (antal slag) - 18 huller par 72

Indtast handicap  
           
  Herre   Dame
  Gul Blå Rød   Gul Blå Rød

Slope

133 126 123   142 134 130

CR

71.3 68.4 66.9   77.4 73.8 71.9

Spillehandicap

 
           

 

Lokale regler


Markeringspæle
Hvide Out of bounds
Gule Vandhazard
Røde Parallel vandhazard
Blå Areal under reparation
Blå med sort top Areal under reparation med spilleforbud

Markeringsplader samt 150 meter stenene er ikke flytbare forhindringer med lempelse iflg. Regel 24-2.
Alle skovdiger er integrerende dele af banen, hvorfra bolden skal spilles som den ligger eller erklæres for uspillelig. Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer med lempelse iflg. Regel 24-2.

Hegnspæle og hegnene på venstre side af hul 3 og hul 4 danner out of bounds, hvor grænsen er pælenes banenære side i jordhøjde.

Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1.

Ved spil over den træbevoksede vandhazard på hul 5 kan spilleren, hvis bolden kan være tabt i eller udenfor hazarden, spille en provisorisk bold, idet der gås frem efter Regel 26-1. Hvis den oprindelige bold findes i hazarden, kan der vælges mellem at spille den, som den ligger, eller at spille videre med den provisoriske bold.

Klubhuset med omliggende terrasser og beplantninger er out of bounds. Området afgrænses af grusvejen bag green på hul 9 til den svinger mod venstre, samt de stier, der fører rundt om klubhuset og til teestederne på hul 1 og hul 10. Grænsen er den banenære kant af grusvejen og stierne.

De grusbelagte grøftovergange på hul 7 og hul 9 er ikke del af hazarden. Lempelse efter Regel 24-2.

Overtrædelse af reglerne: Tabt hul i hulspil, 2 straffeslag i slagspil.

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således: Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hendes/hans partner, hendes/hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hendes/hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Vedrørende evt. midlertidige Lokale Regler, se opslag i klubhuset.

Godkendt af DGU, juni 2017

Ordensforskrifter

Spil på banen er omfattet af golfetikettereglerne. Det forventes derfor, at spillerne beskytter banen ved at lægge opslåede turfs på plads, reparerer nedslagsmærker på greens og udglatter mærker og fodspor i bunkers. Hele riven skal placeres i bunkers efter brug. Endvidere forudsættes det, at alle er med til at fremme spillet og undgå unødig forsinkelse, lader hurtigere spillende hold gå igennem og undlader gentagne prøvesving på fairways.

Tag behørigt hensyn til publikum, der færdes på veje og stier.

Det er strengt forbudt at overskride grænsen til private parceller, der støder direkte op til banen. I banens venstre side efter vandhazarden på hul 3, og langs hele hul 4, er det tilladt, uden forsinkelse af spillet, at benytte etablerede trin for passage af hegn og opsamling af bold.

Motordrevne køretøjer til persontransport må kun anvendes efter speciel tilladelse.

Hund på banen tillades under følgende forudsætninger: 1. Hunden skal være i snor og ifølge med en golfspiller.
2. Hunden må ikke gø eller være til gene for andre golfspillere. 3. Hundens efterladenskaber skal samles op.

Barnevogne må ikke medtages på banen.

Alt banearbejde har fortrinsret, og manglende hensyn kan medføre bortvisning fra banen.

Bane- & Turneringsudvalget juni 2017


 
 

Banerekord


Under klubmesterskaberne i 2012, slettede Stephan Juul sin egen banerekord (65 slag) med en imponerende runde på 64 – otte slag under banens par.

Denne rekord blev tangeret i 2015 af William Dybdahl i sidste runde af klubmesterskabet for så at blive slået igen af Stephan Juul i 2016 (igen til klubmesterskabet) med en runde i 63 slag (-9)!

 

2016
0
STEPHAN JUUL

2015
0
WILLIAM DYBDAHL

2012
0
STEPHAN JUUL