Banestatus


Nyt fra baneudvalget

Banen er desværre meget våd pga. al den regn, der er kommet i marts. Forhåbentlig passer vejrudsigten, så der ikke kommer så meget regn i den kommende tid. Sol og vind vil gøre underværker for banens tilstand.
Så snart, det er forsvarligt, vil sommerbanen blive åbnet, og det ser ud til, at vi igen kommer til at starte på en fin bane med gode greens.

På grund af vejret og en reduceret bemanding hos greenkeeperne, er der et par af vinterprojekterne, der ikke er afsluttet. Bunker bag Hul 13 er fjernet, men der mangler lidt udjævning af jorden bagved. Udbedring af belægning på enkelte broer er ikke gennemført endnu. Hegnet bag driving range er ikke udskiftet endnu.

Til de, der spiller vintergolf, henstilles til at man lægger tørv på plads, og under ingen omstændigheder spiller ind til sommergreens. Desværre er der mange tørv, der ikke bliver lagt tilbage. Måske tror man, at det ikke har betydning, fordi der alligevel ikke er vækst i græsset, men det har stor betydning, da tørven er med til at beskytte rødderne mod sollyset, så der ikke sker afbrænding af rødderne.

En runde vintergolf slider mere på banen end rigtig mange runder om sommeren. Når der ikke lægges tørv på plads, sker der skader på græsset, og vi ser os desværre derfor nødsaget til, fra næste vinter, at genindføre tvungen brug af måtte. Hvis man inden for de næste par uger inden banen åbner, spiller på vinterbanen, vil det også være en god ide at anvende måtte.

Driving rangen har været åben hele vinteren, men uden indsamling af bolde. Rangen er stadig for våd til, at der kan samles bolde, men forhåbentlig kan det også snart ske.

Husk ved brug af driving range at tage hensyn til gående trafik på stien. Der må ikke slås bolde, når der er personer på stien, ligesom der heller ikke må slås bolde, når greenkeeperne samler bolde eller udfører andet arbejde på rangen. Hegnet bag driving range er i stykker, og skal skiftes, men også her har der været for vådt til, at der kan køre arbejdsmaskiner.

Det nye hegn bliver højere end det gamle. Men under alle omstændigheder er det forbudt at slå ud over hegnet – afstanden til hegnet er 230 meter, så det er kun de langtslående, der kan nå derud. Der må ikke anvendes egne bolde for at slå længere.

Overtrædelse af reglerne omkring driving range vil blive påtalt, og kan føre til evt. karantæne – det kan være dødsensfarligt, hvis man rammer personer ved siden af eller bagved rangen. Vi har modtaget klager fra en del borgere, så vi er nødt til at være omhyggelige, så vi undgår farlige situationer.

Venlig hilsen
På baneudvalgets vegne
Ulla Plesner


 

Vejrudsigt

Lørdag 23. marts 2019

I DAG

Temp: 12.0 °C
Nedbør: 0.1 mm
Vind: 4.4 m/s
Vindretning: V
Skyet: 86%

I MORGEN

Temp: 10.2 °C
Nedbør: 0.4 mm
Vind: 5.9 m/s
Vindretning: V
Skyet: 88%

MANDAG

Temp: 8.4 °C
Nedbør: 3.7 mm
Vind: 5.2 m/s
Vindretning: NV
Skyet: 36%

TIRSDAG

Temp: 10.1 °C
Nedbør: 0.1 mm
Vind: 4.5 m/s
Vindretning: NV
Skyet: 64%

Baneguide

Banebeskrivelse


Golfbanen, der hører til blandt Nordsjællands smukkeste, er en åben, let kuperet bane, beliggende i storslået natur mellem skov og sø, og med mange naturlige hindringer.

Den er anlagt på tidligere landbrugsjord med et areal på 60 hektar, svarende til 75 fodboldbaner. Rundt omkring på banen kan man stadig se nogle af de oprindelige træer, f.eks. nødde-, birke-, fyrre-, ege- og bøgetræer samt levende hegn. Der er siden indvielsen i 1992 også plantet mange træer og buske, så samlet set fremstår banen med stor variation i naturen.

Der ses også flere søer og gennem banen løber Asminderødgrøften, som foruden regnvand fra banen bl.a. afvander Kratbjerg industri og kommunens vejvand. Grøften bugter sig smukt i landskabet og ses på flere huller, hvor den udfordrer både drives og indspil til greens.

Den tidligere landbrugsjord er stadig god grobund for kløver, hvilket golfspillere på banen kan bemærke.

Det er også kendt, at der i forsommeren vokser en heftig rough op, som man bør holde sig fra med sine golfbolde. Roughen slås én gang om året, midt på sommeren. Man kunne fristes til at slå roughen hyppigere, men i så fald ville den blive langt tættere og gøre det endnu vanskeligere at finde sin bold.

Banen har et omfattende dræningssystem, som løbende vedligeholdes for at sikre afvanding af banen. Et særligt problem ses de steder, hvor rødder fra plantede piletræer vokser ind i drænrørene og blokerer for vandet. Det kræver særlig vedligeholdelse.

Golfspillere på banen vil bemærke, at der er ophængt mange fuglekasser for at bidrage til et rigt fugleliv. Der er således ophængt 150 stærekasser, 50 mejsekasser, 2 hvinandekasser, 2 uglekasser og 2 tårnfalkekasser. Der foretages jævnligt fugletælling på banen, ligesom der laves miljøundersøgelser for bl.a. at følge plante- og dyrelivet i og ved søerne.

Klubben modtog Fredensborg-Humlebæk kommunes miljøpris i 2000 og er fortsat blandt de førende danske klubber, hvad angår miljø- og banepleje.

greenkeeper-aarshjul

Scorekort & spille hcp

 

Beregning af spillehandicap (antal slag) - 18 huller par 72

Indtast handicap  
           
  Herre   Dame
  Gul Blå Rød   Gul Blå Rød

Slope

133 126 123   142 134 130

CR

71.3 68.4 66.9   77.4 73.8 71.9

Spillehandicap

 
           

 

Lokale regler


Markeringspæle kan være pæle, plader, afstribninger, hegn, veje og stier m.v.

Strafområder:

Røde markeringer

Areal under reparation:

Blå markeringer

Areal under reparation med spilleforbud:

Blå pæle med grøn top

Out of bounds:

Hvide markeringer m.v.

Klubhuset med omliggende terrasser og beplantninger er out of bounds. Området afgrænses af grusvejen bag green på 9. hul til den svinger mod venstre, samt de stier, der fører rundt om klubhuset og til teestederne på 1. hul og 10. hul. Out of bounds grænsen er den banenære kant af grusvejen og stierne.

Den banenære side af hegnspæle og hegnene på venstre side af 3. hul og 4. hul danner out of bounds grænsen. Den banenære side af vejen bag greens på hullerne 1, 10, 13, 15, 16 og 17 danner out of bounds grænsen.

Markeringsplader i fairway samt 150 meter stenene er ”ikke-flytbare forhindringer”.

Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 5, kan spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søgetid, kan spilleren vælge enten at:

  • Fortsætte med at spille den oprindelige bold, som den ligger i strafområdet, i hvilket tilfælde den provisoriske bold ikke må spilles. Alle slag med den provisoriske bold, inden den blev opgivet (både slag og eventuelle strafslag) tæller ikke, eller
  • Fortsætte med at spille den provisoriske bold, i hvilket tilfælde den oprindelige bold ikke må spilles.

Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.

Lokalregel E5 (se opslag i klubben) er gældende for spil på Fredensborg Golf Clubs bane.

Link til opslag: Lokalregel E5

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.

Godkendt af DGU, januar 2019

Ordensforskrifter

Spil på banen er omfattet af golfetikettereglerne. Det forventes derfor, at spillerne beskytter banen ved at lægge opslåede turfs på plads, reparerer nedslagsmærker på greens og udglatter mærker og fodspor i bunkers. Hele riven skal placeres i bunkers efter brug. Endvidere forudsættes det, at alle er med til at fremme spillet og undgå unødig forsinkelse, lader hurtigere spillende hold gå igennem og undlader gentagne prøvesving på fairways.

Tag behørigt hensyn til publikum, der færdes på veje og stier.

Det er strengt forbudt at overskride grænsen til private parceller, der støder direkte op til banen. I banens venstre side efter strafområdet på hul 3, og langs hele hul 4, er det tilladt, uden forsinkelse af spillet, at benytte etablerede trin for passage af hegn og opsamling af bold.

Motordrevne køretøjer til persontransport må kun anvendes efter speciel tilladelse.

Hund på banen tillades under følgende forudsætninger: 1. Hunden skal være i snor og ifølge med en golfspiller.
2. Hunden må ikke gø eller være til gene for andre golfspillere. 3. Hundens efterladenskaber skal samles op.

Barnevogne må ikke medtages på banen.

Alt banearbejde har fortrinsret, og manglende hensyn kan medføre bortvisning fra banen.

Bane- & Turneringsudvalget januar 2019


 
 

Banerekord


Under klubmesterskaberne i 2012, slettede Stephan Juul sin egen banerekord (65 slag) med en imponerende runde på 64 – otte slag under banens par.

Denne rekord blev tangeret i 2015 af William Dybdahl i sidste runde af klubmesterskabet for så at blive slået igen af Stephan Juul i 2016 (igen til klubmesterskabet) med en runde i 63 slag (-9)!

 

2016
0
STEPHAN JUUL

2015
0
WILLIAM DYBDAHL

2012
0
STEPHAN JUUL