Herreklubben

Seneste nyt

I 2018 sæsonen skal al tilmelding til fællesdage og planlagte ture ske via Golf Box. Tilmelding sker nu og fremover som enhver anden turneringstilmelding.

Afgørelser ved lige resultater, vil fra 2018 blive foretaget efter den matematiske model (se beskrivlsen under “almindelige onsdage”

Den kendte 2-er konkurrence vil i 2018 være aktiv både i normale onsdagsturnering og i udvalgte turneringer. Betaling vil foregå via golfbox.

Som noget nyt, vil der blive lavet en hulspilsturnering specielt for herreklubbens medlemmer. Se betingelserne i golfbox hvor tilmelding og betaling på 100 kr. foregår. Der skal minimum være 16 tilmeldinger for at turneringen bliver gennemført.

februar, 2018

Ingen aktiviteter

Kommende arrangementer i herreklubben

Alle herredage turneringer oprettes i klubbens turneringskalender i Golfbox, hvor du også kan se resultater og Order Of Merits.

På almindelige onsdage afvikles en gennemgående Stableford turnering i 3 lige store grupper. Gruppe 1 spiller dog slagspil netto den sidste onsdag i måneden.

Der afvikles fælles turneringer med gunstart kl. 16.00 og efterfølgende fællesspisning den første onsdag i hver måned.


Herreklubbens turneringskalender >>

Årets ture

Hvert år forsøges arrangeret to heldagsture, en tur i maj/juni og en tur i august.

I år tager vi  til Perstorp Golfklubb den 30/5.  En oplevelse venter.

Den 12. september besøges Gilleleje Golfklub. Der er valgt en klub der er med i “Kongegolf”-ordningen. Vi kommer til at indgå i en gunstart med deres seniorer. på det tidspunkt af året er der gode chancer for at vi allerede  har mødt flere af deres spillere.

Indmeldelse


Om Herreklubben

Vi er ca. 170 medlemmer i Herreklubben, som i det omfang vore kalendere tillader det, sætter onsdagene af til golf. Vi får herved mange muligheder for at spille golf og hygge os med dem vi kender godt, og dem vi kender mindre godt.

Både nye og gamle medlemmer af Golfklubben har således stor fornøjelse af at være medlem af Herreklubben.

Hvem kan blive medlem

Alle herrer i Fredensborg Golf Club som er ung senior- eller seniormedlem og som har et spillehandicap på højst 54, kan blive medlem.

Medlemmer inddeles efter handicap i 3 nogenlunde lige store grupper. Man spiller i samme gruppe hele året.

I 2017 var inddelingerne af grupperne:

 • Gruppe 1:  Op til 18 SpH. ( +8 – 16,3 HCP)
 • Gruppe 2:  19 – 24 SpH. ( fra 16,4 – 21,4 HCP)
 • Gruppe 3:  25 – 54 SpH. ( 21,5 – 48,0 HCP)

Vore turneringer afvikles som tællende turneringer, hvilket positivt betyder reguleringer efter spillede resultater, og dermed på sigt et handicap, man kan spille til.

Indmeldelse

Medlemskab af Herreklubben for sæsonen 2018 er på kr. 350,00 i kontingent.

Tilmelding sker ved overførsel af beløbet via netbank til: Reg.nr.: 3170 Konto nr.: 3171 461 014

Vigtigt: Husk – som det første – at angive medlemsnummer i FGC og derefter navn ved betaling.

Har du ikke mulighed for at betale via netbank, kan du aflevere kontanter til et af medlemmerne i Herreklubs-udvalget.

Sponsorer

Fællesdage:


April:

Poul Sejr Nielsen A/S
www.psn.dk
Tlf: 45 81 55 77
psn@psn.dk

Maj:

Andersen Anlæg ApS
www.andersenanlaeg.dk
Tlf: 51 57 33 20
gert@andersenanlaeg.dk

Juni:

ADDCON Denmark ApS
www.addcon.com
Tlf: 48 48 48 45
jr@addcondenmark.dk

Juli:

Nybo Planteskole
www.nyboplanteskole.dk
Tlf: 49 19 15 95


August:

Murermester
Egon Geertsen

Tlf: 21 66 27 32

September:

Herreklubben
(sponsor søges)

Oktober:

Herreklubben
(sponsor søges)

 

Nærmest flaget og længste drive:


Hul 2:

Penta Shipping
www.pentagroup.com
Tlf: 45 16 01 60
cph@cph.pentagroup.com

Hul 4:

kabi

KABI A/S
www.kabi.dk
Tlf: 46 76 02 42

Hul 8:

 

kabi

Restaurant Golfen
http://fgc.dk/restaurant-golfen/
Tlf: 48 47 65 65Hul 11:

Secrid
www.secrid.dk
Tlf: 23 71 38 23
kundeservice@secrid.dk

Hul 14:

Herreklubben
Længste drive

Herreklubben
(Sponsor søges)

 
 
 

Gennemgående turnering:


Gruppe 1:

Mr. Gorm A/S
www.mr.dk
Tlf: 45 86 07 38
mr@mr-gorm.dk

Gruppe 2:

Sponsor søges
www.firmanavn.dk

Gruppe 3:

Grevernes Proshop
www.grevernesgolfshop.dk
Tlf: 48 47 56 58
kontakt@grevernesgolfshop.dk

 

Kontakter til udvalget


Johan-Ulrich Krause
Formand, Sponsorer
Telefon: 5150 5711
juk@ukrause.dk
Lars Birkjær
Scorekort, hjemmeside
Tlf: 2530 2500
lb@ensto.dk
Anders Kjelgaard Petersen
Kasserer
Telefon: 2860 6303
kjelgaard-petersen@hotmail.com
Gunnar Bjerrum
Scorekort hjemmeside
Telefon:  6165 4300
gunnarbjerrum@gmail.com
Nikolaj Drumm
Turneringer
Telefon: 3133 5313
drummedar@gmail.com
Per Christensen
Ture, scorekort
Telefon: 2163 0659
fgc-greenkeeper@mail.dk

Turneringsbetingelser 2018


På almindelige onsdage afvikles en gennemgående Stableford turnering i 3 lige store grupper. Gruppe 1 spiller dog slagspil netto den sidste onsdag i måneden.

Alle turneringer er tællende. Som i almindelige turneringer SKAL der afleveres scorekort. Alle deltager på den måde både i onsdagens turnering og i den løbende turnering ”Order of Merit” (OOM).

Dine 7 bedste runder i sæsonen tæller i den løbende turnering.

 1. plads: 15 point + 2 point for deltagelse
 2. plads: 13 point + 2 point for deltagelse
 3. plads: 11 point + 2 for deltagelse
 4. plads: 9 point + 2 for deltagelse
 5. plads: 7 point + 2 for deltagelse
 6. plads: 6 point + 2 for deltagelse
 7. plads: 5 point + 2 for deltagelse
 8. plads: 4 point + 2 for deltagelse
 9. plads: 3 point + 2 for deltagelse
 10. plads: 2 point + 2 point for deltagelse
 11. plads: 1 point + 2 point for deltagelse

Som noget nyt vil der fra 2018 blive benyttet den matematiske model hvis flere spillere ligger lige D.v.s. at den spiller, som har scoren bedst på den sidste halvdel af turneringens huller, bliver vinder. Hvis det ikke giver en afgørelse, så bedst på sidste 6, 3, eller til nød sidste hul. For de sidste 9, 6, 3 og sidste hul fratrækkes henholdsvis 1/2, 1/3, 1/6 og 1/18 af handicappet – og beregnet med en decimal. I Stablefordturneringer tælles points og i par-turneringer tælles + og -.
I turneringer, hvor spillerne er startet fra forskellige teesteder, anbefaler Golfreglerne, at de “sidste ni huller”, “sidste seks huller”, osv. anses for at være hullerne 10 – 18, 13 – 18 osv. Jf. Golfreglerne Tillæg I B-10 c.
d. Lodtrækning bør undgås, men kan være praktisk nødvendigt som sidste udvej i mindre betydende handicapklubturneringer.

Der er præmier til 1. og 2. pladsen i hver af de 3 grupper.

Ved lige placering i den gennemgående turnering afgøres placeringen i den enkelte gruppe af hvem der har flest 1. pladser, herefter 2. pladser osv. Hvis der stadigvæk er lighed mellem spillerne, afgøres det af hvem af de to spillere, der senest har opnået en 1. plads, 2. plads osv. Den sidst tællende spilledag i den løbende turnering er onsdag den 20. september 2017

Der er præmier til de 3 bedste placerede i hver gruppe.

De 3 gruppevindere spiller slagspil netto om ”Herreklubmesterskabet for året” onsdag den 27. september 2017 kl. 13.00. Ved lige resultater vinder spilleren med den bedste score på de sidste 9 / 6 / 3 / 1 hu(ler).

Runder, der ikke berettiger til handicapregulering efter golfreglerne, tæller ikke med i den løbende turnering (OOM). Det betyder, at det først og sidst på sæsonen kan være nødvendigt at fravælge pågældende runder: Flaget placeret på vintergreen og/eller udslag på vinter teesteder.
Der afvikles fællesturneringer med gunstart kl. 16.00 og efterfølgende fælles spisning den første onsdag i hver måned.
Turneringsformen vil fremgå af turneringsopslaget, der  vil være tilgængelig under Klubbens turneringskalender i www.Golfbox.dk.

Pointgivningen til Order Of Merit er som på de almindelige onsdage. Dog vil der blive givet 5 og ikke 2 point for deltagelse . Ikke alle fællesdagene kan give point til OOM.

Efter spisning vil der være præmieoverrækkelse, for såvel dagens som de foregående ”almindelige” onsdages turneringer.
For at modtage din præmie, skal du selv eller en af dig udpeget substitut være til stede ved præmieoverrækkelsen. Ikke afhentede præmier tilfalder Herreklubben.

Turneringsreglerne:


Turneringsafvikling (før, under og efter turneringen):

Herreklubben har fået tildelt reserverede booking-tidspunkter (8.30 – 10.20 samt 14.00 – 16.50) på almindelige onsdage. Tidspunkterne er reserverede indtil fredag kl. 24.00. Herefter frigives ledige tider til almindelig booking for alle.

Du kan selvfølgelig også spille på andre tidspunkter om onsdagen, men her har Herreklubbens medlemmer ikke fortrinsret, hvorfor booking sker efter klubbens almindelige regler.

Fællesdage spilles den første onsdag i hver måned kl. 16.00 (Gunstart).

Tilmelding senest søndagen før fællesdagen.

Booking / tilmelding sker som ved alle andre turneringer via GOLFBOX.

Fra 2016 opfattes og afvikles alt spil på almindelige onsdage og ture som turneringer, hvor man skal tilmelde sig. Ændringen gælder dermed også almindelige onsdage og er indført for at lette alt efterfølgende arbejde med indtastning og opdatering af scorekort.

På almindelige onsdage skal man først tilmelde sig turneringen den ønskede onsdag og så herefter booke sig ind på den ønskede spilletid.

Starttiderne skal overholdes. De almindelige klubregler gælder på almindelige onsdage.

På fællesdagene er mødetiden senest 20 minutter før start.

Har en spiller ikke hentet sit scorekort, kan en anden spiller fra ventelisten overtage pladsen.

Afbud fra mandagen før fællesdagen og indtil onsdag kl. 14:00 skal ske til turneringslederen. Se turneringsopslag.

Afbud på en telefonsvarer accepteres ikke.

Der spilles ALTID efter de almindelige golfregler. Vi håber at alle på en konstruktiv måde hjælper hinanden med at det sker. Turneringerne er tællende og regeloverholdelse er VIGTIG.
Scorekort skal IKKE indtastes men lægges i Herreklubbens postkasse umiddelbart efter rundens afslutning.

Scorekort skal være korrekt udfyldt med medlemsnummer, navn, handicap, antal slag og underskrevet af spilleren og markøren, som skal være medlem af Herreklubben. Herreklubben opbevarer scorekortene.

Alle afleverede (og der skal afleveres i gældende turnering) scorekort gennemgås og kontrolleres.

Mangler af ovenstående kan medføre diskvalifikation vedr. dagens turnering.

For sent afleverede scorekort bliver afvist.

Resultater og stillinger kan ses på Golf Box og her.

Gruppeinddelingen (2017)

Gruppe 1
HCP: +8 – 15,4
SPHCP: 0 – 17

Gruppe 2
HCP: 15,5 – 20,5
SPHCP: 18-23

Gruppe 3
HCP: 20,6 – 48,0
SPHCP: 24-54

Man spiller i den samme gruppe man startede i – hele sæsonen. Dine 7 bedste resultater i sæsonen tæller i den løbende turnering.