Klubhuset

Fredensborg Golf Club har et klubhus, der rummer omklædningsfaciliteter, restaurant og Pro Shop. Klubhuset var oprindelig en feriekoloni, men blev ombygget ved klubbens start i 1992,og fremstår i dag harmonisk i smukke naturomgivelser med Fredensborg Slot som baggrund.

Proshoppen, der i 2014 blev vinder af Årets Merchandise Pris, er fortsat en af landets bedste Proshops, og driver i dag både den fysiske shop og en velbesøgt webshop.

Restauranten drives med stor succes på af Cristine Rerup-Dyberg. Restauranten og terrassen udenfor har flot udsigt til banens Hul 18.

 
 

Driving Range

Klubben råder over en driving range med 16 udslagssteder. Derudover forefindes indspils green, og putting green. Adgang til klubbens træningsfaciliteter kan købes som dagskort til 100 kr. pr. dag eller som supplement til green fee spil for 20 kr. med ubegrænset antal bolde.
Et boldkort 2017 koster 1.000 kr. og er gældende indtil 31. december 2017. Kortet giver adgang til driving range, indspilsbane og putting green.

 
 

Hjertestarter

Fredensborg Golf Club har anskaffet sig en hjertestarter. Starteren er opsat i klubhusets forhal, ved døren ind til sekretariatet.

Når et menneske bliver ramt af hjertestop tæller hvert sekund. Chancen for at overleve falder med ca. 10 procent for hvert minut, der går, før genoplivning påbegyndes. Derfor vælger flere og flere idrætsanlæg, private virksomheder og offentlige institutioner at opsætte hjertestartere.

Der har igennem de seneste år været flere tilfælde i golfklubben, hvor en hjertestarter måske kunne have udgjort en forskel.

Dele af personalet vil i løbet af sæsonen få et kursus af Falck i at betjene hjertestarteren – men skulle uheldet være ude, mens der ikke er personale til stede, så er hjertestarten nem at anvende.
Tag starteren, som er pakket i en lille taske, ned fra væggen og åbn den. Der er 3 trin der skal anvendes.

  1. Tryk ON på starteren
  2. Påsæt stødpuder på patienten
  3. Lyt til maskinens anvisninger

Husk straks at alarmere 112!!

Stød aktiverer hjertets muskelceller

En hjertestarter virker ved at tilføre et elektrisk stød til hjertet – det er det elektriske stød, der gør, at hjertets muskelceller aktiveres, og hjertet finder sin normalrytme igen. Hjertestarteren afgiver kun elektrisk stød til hjertet, hvis der er sikkerhed for, at hjertets elektriske system er i uorden.

Hjertestarteren skal forbindes med to selvklæbende elektroder til den syges bryst. Herefter måler den hjerterytmen og fortæller med computerstemme, om førstehjælperen skal støde på den syges hjerte.

Trygfonden har produceret en instruktionsvideo: http://www.hjertestarter.dk/instruktion.aspx

Alle medlemmer opfordres til at bruge nogle minutter til at se instruktionsvideoen.

 
 

Rygepolitik

Rygepolitik jf. aktuelt lovkrav

Bestyrelsen har besluttet, at der er forbud mod tobaksrygning i alle klubbens indendørs faciliteter.