Veteranklubben

Nyheder

Kære nuværende og kommende veteraner
Første turneringsdag i 2019 bliver den 2. april, hvis vejret ellers tillader det.
På gensyn.

 

Om Veteranklubben
Veteranklubben spiller tirsdag formiddag opdelt i tre nogenlunde lige store rækker, hvor handi­cap­græn­sen mel­lem A-, B- og C-rækken fastlægges og offentliggøres inden sæsonstart. Der er også mulighed for kun at spille 9 huller. Hvilken række du spiller i afgøres af spillehandicappet den på­gældende spilledag, dvs. at vi rykker op/ned i rækkerne i løbet af sæsonen som antal tildelte slag ændrer sig. Du bestemmer selv om du vil spille fra gul, blå eller rød tee. I Veteranklubben får du mulighed for at spille golf og hygge dig med dem du kender og at lære nye medlemmer at kende. Vi lægger stor vægt på det sociale og der spilles derfor fortrinsvis blandede 4-bolde. Både nye og gamle med­lemmer af golfklubben har stor for­nøjelse af at spille med i Veteranklubben.

Hvem kan blive medlem?
Som noget nyt kan alle (både herrer og damer), der fylder 60 år i 2018, og som har et spillehandicap på højst 54, spille med i Veteranklubben.

Almindelige tirsdage fra april til og med september
På almindelige tirsdage spilles en stableford turnering. Tilmelding sker ved senest fredag kl. 12 at skrive sig på til­meldingslisten, der er ophængt i klubhuset. På listen findes også turnerings­ledernes navne og telefonnumre. Er du bortrejst og ikke har mulighed for at komme i klubben, kan tilmelding ske pr. telefon eller SMS til en af turneringslederne; hvem der er turneringsleder fremgår af den foregående uges vinderliste, der udsendes pr. mail samt af veteranklubbens hjemmeside. Eventuelt afbud skal ske pr. telefon eller SMS til turneringslederne.

Startlisten ophænges i klubhuset og udsendes pr. mail fredag eftermiddag. Par sættes i start­tider tæt på hin­anden af hensyn til samtransport. Første starttid er kl. 8:00 og sidste start kl. 11:10, dvs. maksi­malt 80 deltagere.

Fælles veterandage
Tredje tirsdag i hver måned afholdes fællesdag med gunstart kl. 8:30 og efterfølgende frokost med præmieuddeling, disse dage spiller vi sjove og anderledes holdturneringer. I juni har vi midtvejstur­ne­ring/­-frokost og tirsdag den 25. september har vi afslutningsturnering med præmieuddeling og kåring af årets vindere i den gennemgående turnering.

Præmier
Der er præmier til de to bedst placerede i henholdsvis A-, B- og C-rækken samt 3 klappepræmier (dog maks 1 pr person hver fælles veterandag). Ved lige resultat vinder spilleren med lavest hcp. I den gennemgående turnering for året optje­nes også point når man opnår en 3. plads, derfor vil 3. pladserne også fremgå af vinder­listen der udsen­des pr. mail på turneringsdagen. For de spillere som kun spiller 9 huller, uddeles en 1. præmie når antal­let af spillere har været 7 eller flere. Præmier udleveres kun på de fælles veterandage til præmietageren eller en stedfortræder for denne.

Udflugt til andre baner
D.12. juni planlægger vi en udflugt til Sverige.

Kontingent
Der betales ikke kontingent for at spille i Veteranklubben, men det koster 25 kr. at spille med i en almin­de­lig tirsdagsturne­ring. Betaling sker kontant til turneringslederne ved registrering på dagen.

 

Præmier & kontingent

Præmier

Der er præmier til de to bedst placerede i henholdsvis A-, B- og C-rækken samt en klappepræmie i hver række. Ved lige resultat vinder spilleren med lavest hcp. I den gennemgående turnering for året optje­nes også point når man opnår en 3. plads, derfor vil 3. pladserne også fremgå af vinder­listen der udsen­des pr. mail på turneringsdagen.

For de spillere som kun spiller 9 huller, uddeles en 1. præmie når antal­let af spillere har været 7 eller flere. Præmier udleveres kun på de fælles veterandage til præmietageren eller en stedfortræder for denne.

Kontingent

Der betales ikke kontingent for at spille i Veteranklubben, men det koster 25 kr. at spille med i en almin­de­lig tirsdagsturne­ring. Betaling sker kontant til turneringslederne ved registrering på dagen.

Veteranudvalget 2018


Niels Erik Vergo (formand)
Tlf: 2076 6031
vergo@newmail.dk

 

Barry Cooper
Tlf: 4234 7348
bhcooper47@gmail.com

Birgit Kramhøft
Tlf: 4116 9074
birgit_hk@hotmail.com

Grethe Andersen
Tlf: 4234 3550
grethe-ulrik@mail.tele.dk

Hans Boye Clausen
Tlf: 2027 8237
hans.boye.clausen@gmail.com

Jette Christensen
Tlf: 2139 1380
jettec70@gmail.com

Lone Rohrberg
Tlf: 2372 9168
lonerohrberg@gmail.com

Niels Lillemose
2141 0493
niels.lillemose@gmail.com

Per Thomsen
5135 4565
perth@blovstroed.dk

Ulrik Christensen
4277 5717
grethe-ulrik@mail.tele.dk

 

På gensyn i Veteranklubben!