Veteranklubben

Nyheder

Sæson 2024 i Veteranklubben starter forhåbentligt den 28. marts, hvis vejret tillader det.

 

Fællesskabet i fokus
I Veteranklubben får du mulighed for at spille golf og hygge dig med dem du kender og at lære nye medlemmer at kende. Vi lægger stor vægt på det sociale, og der spilles derfor fortrinsvis blandede 4-bolde. Både nye og gamle med­lemmer af golfklubben har stor for­nøjelse af at spille med i Veteranklubben.

Vi spiller tirsdag morgen/formiddag opdelt i tre nogenlunde lige store rækker, hvor hcp grænsen mel­lem A-, B- og C-rækken fastlægges og offentliggøres inden sæsonstart. Hvilken række du spiller i afgøres af dit hcp den på­gældende spilledag, dvs. at du kan rykker op/ned i rækkerne i løbet af sæsonen, hvis dit hcp ændrer sig. Der er også mulighed for kun at spille 9 huller i særskilt række. Du bestemmer selv, om du vil spille fra tee-58 (gul), tee-52 (blå) eller tee-49 (rød).

Hvem kan blive medlem?
Spillere, der er fyldt 60 år eller fylder 60 år i 2024, og som har et hcp på højst 49, kan spille med i Veteranklubben.

Almindelige tirsdage fra marts til og med september
På almindelige tirsdage spilles en stableford turnering. Tilmelding sker via Golfbox senest mandag kl. 10. Derefter er det Veteranudvalget, der sætter holdene, hvor det tilstræbes, at der er 2 damer og 2 herrer på holdene, og at ægtefæller ikke er på samme hold. Eventuelt afbud efter mandag kl. 10 skal ske pr. telefon eller SMS til turneringslederne.

Startlisten ophænges i klubhuset og udsendes pr. mail mandag eftermiddag. Par sættes i start­tider tæt på hin­anden af hensyn til samtransport. Første starttid er kl. 8:00 og sidste start kl. 11:10, dvs. maksi­malt 80 deltagere.

Fælles veterandage
Tredje tirsdag i hver måned afholdes fællesdag med gunstart kl. 8:30 og efterfølgende frokost med præmieuddeling, disse dage spiller vi sjove og anderledes holdturneringer. I juni har vi midtvejstur­ne­ring/­-frokost, og sidste tirsdag i september er der afslutningsturnering med præmieuddeling og kåring af årets vindere i den gennemgående turnering.

Præmier
Der er præmier til de to bedst placerede i henholdsvis A-, B- og C-rækken samt 3 klappepræmier (dog maks 1 pr person hver fælles veterandag). Ved lige resultat vinder spilleren med lavest hcp. I den gennemgående turnering for året optje­nes også point, når man opnår en 3. plads, derfor vil 3. pladserne også fremgå af vinder­listen, der udsen­des pr. mail på turneringsdagen. For de spillere som kun spiller 9 huller, er der fra 2023 præmie til vinderen hver gang. Præmier udleveres på de fælles veterandage til præmietageren eller en stedfortræder for denne.

Kontingent
Der betales ikke kontingent for at spille i Veteranklubben, men det koster 24 kr. at spille med i en almin­de­lig tirsdagsturne­ring. Betaling sker via Golfbox, og beløbet refunderes automatisk, hvis man melder fra inden mandag kl. 10:00.

 

Præmier & kontingent

Præmier

Der er præmier til de to bedst placerede i henholdsvis A-, B- og C-rækken samt en klappepræmie i hver række. Ved lige resultat vinder spilleren med lavest hcp. I den gennemgående turnering for året optje­nes også point når man opnår en 3. plads, derfor vil 3. pladserne også fremgå af vinder­listen der udsen­des pr. mail på turneringsdagen.

For de spillere som kun spiller 9 huller i særskilt række, er der fra 2024 præmie til vinderen hver gang.

Præmier udleveres kun på de fælles veterandage til præmietageren eller en stedfortræder for denne.

Kontingent

Der betales ikke kontingent for at spille i Veteranklubben, men det koster 24 kr. at spille med i en almin­de­lig tirsdags turne­ring. Alle penge går til præmier og bespisning på fællesdage. På fælles veterandage er betalingen 24 kr. til præmier og typisk 100 kr. til mad.

Betaling sker via Golfbox ved tilslutningen. Pengene refunderes automatisk, hvis man melder fra senest mandag kl. 10:00.

Veteranudvalget 2024


Jette Christensen (formand)
21 39 13 80
jettec70@gmail.com

 

Nina Køster Lasthein
Arne Norsk
Inge Harris
Lisbeth Roug
Torben Roug
Lis Nim
Jan Løvgren Madsen
Kim Albrecht
Dorte Køie
Anette Sørensen

 

På gensyn i Veteranklubben!