Veteranklubben

Nyheder

Vi har nu startet sæson 2021 og er gået lidt forsigtigt til værks, men vi regner med, at vi i maj gennemfører en normal turnering inkl. gunstart.

 

Fællesskabet i fokus
I Veteranklubben får du mulighed for at spille golf og hygge dig med dem du kender og at lære nye medlemmer at kende. Vi lægger stor vægt på det sociale, og der spilles derfor fortrinsvis blandede 4-bolde. Både nye og gamle med­lemmer af golfklubben har stor for­nøjelse af at spille med i Veteranklubben.

Vi spiller tirsdag morgen/formiddag opdelt i tre nogenlunde lige store rækker, hvor hcp grænsen mel­lem A-, B- og C-rækken fastlægges og offentliggøres inden sæsonstart. Der er også mulighed for kun at spille 9 huller. Hvilken række du spiller i afgøres af dit hcp den på­gældende spilledag, dvs. at du kan rykker op/ned i rækkerne i løbet af sæsonen, hvis dit hcp ændrer sig. Du bestemmer selv, om du vil spille fra tee-58 (gul), tee-52 (blå) eller tee-49 (rød).

Hvem kan blive medlem?
Spillere, der er fyldt 60 år eller fylder 60 år i 2021, og som har et hcp på højst 49, kan spille med i Veteranklubben.

Almindelige tirsdage fra marts til og med september
På almindelige tirsdage spilles en stableford turnering. Tilmelding sker via Golfbox senest mandag kl. 10. Derefter er det Veteranudvalget, der sætter holdene, hvor det tilstræbes, at der er 2 damer og 2 herrer på holdene, og at ægtefæller ikke er på samme hold. Eventuelt afbud efter mandag kl. 10 skal ske pr. telefon eller SMS til turneringslederne.

Startlisten ophænges i klubhuset og udsendes pr. mail mandag eftermiddag. Par sættes i start­tider tæt på hin­anden af hensyn til samtransport. Første starttid er kl. 8:00 og sidste start kl. 11:10, dvs. maksi­malt 80 deltagere.

Fælles veterandage
Tredje tirsdag i hver måned afholdes fællesdag med gunstart kl. 8:30 og efterfølgende frokost med præmieuddeling, disse dage spiller vi sjove og anderledes holdturneringer. I juni har vi midtvejstur­ne­ring/­-frokost, og sidste tirsdag i september er der afslutningsturnering med præmieuddeling og kåring af årets vindere i den gennemgående turnering.

Præmier
Der er præmier til de to bedst placerede i henholdsvis A-, B- og C-rækken samt 3 klappepræmier (dog maks 1 pr person hver fælles veterandag). Ved lige resultat vinder spilleren med lavest hcp. I den gennemgående turnering for året optje­nes også point, når man opnår en 3. plads, derfor vil 3. pladserne også fremgå af vinder­listen, der udsen­des pr. mail på turneringsdagen. For de spillere som kun spiller 9 huller, præmieres bedste resultater mellem to fællesdage. Præmier udleveres på de fælles veterandage til præmietageren eller en stedfortræder for denne.

Udflugt til andre baner
I juni planlægger vi en udflugt til en fremmed bane, men det kan desværre være svært at finde klubber, der vil lade os spille gunstart.

Kontingent
Der betales ikke kontingent for at spille i Veteranklubben, men det koster 25 kr. at spille med i en almin­de­lig tirsdagsturne­ring. Betaling sker kontant til turneringslederne ved registrering på dagen.

 

Præmier & kontingent

Præmier

Der er præmier til de to bedst placerede i henholdsvis A-, B- og C-rækken samt en klappepræmie i hver række. Ved lige resultat vinder spilleren med lavest hcp. I den gennemgående turnering for året optje­nes også point når man opnår en 3. plads, derfor vil 3. pladserne også fremgå af vinder­listen der udsen­des pr. mail på turneringsdagen.

For de spillere, som kun spiller 9 huller, uddeles præmier til de to bedste scorer opnået mellem to fælles veterandage.

Præmier udleveres kun på de fælles veterandage til præmietageren eller en stedfortræder for denne.

Kontingent

Der betales ikke kontingent for at spille i Veteranklubben, men det koster 25 kr. at spille med i en almin­de­lig tirsdagsturne­ring. Alle penge går til præmier og bespisning på fællesdage.

Betaling sker kontant til turneringslederne ved registrering på dagen. Der kan hos turneringslederen købes et ark med 10 kuponer af 25 kr. Ikke benyttede kuponer kan refunderes.

Veteranudvalget 2021


Niels Lillemose (formand)
2141 0493
niels.lillemose@gmail.com

 

Birgit Kramhøft
Tlf: 4116 9074
birgit_hk@hotmail.com

Grethe Andersen
Tlf: 4234 3550
grethe-ulrik@mail.tele.dk

Marianne Schäfer
Tlf: 2623 5310
m.sylvester.schaefer@gmail.com

Jette Christensen
Tlf: 2139 1380
jettec70@gmail.com

Mogens Lylloff
Tlf: 3131 9289
lylloff@yuomail.dk

Lone Rohrberg
Tlf: 2372 9168
lonerohrberg@gmail.com

Bente Vammen
4586 0082
abvammen@hotmail.com

Asbjørn Vammen
4586 0082
abvammen@hotmail.com

Ulrik Christensen
4277 5717
grethe-ulrik@mail.tele.dk

Lisbeth Lylloff
5354 1314
lylloff@youmail.dk

 

På gensyn i Veteranklubben!