Bestil en tee tid

 

I sommerhalvåret bestilles tid via Golfbox (se nedenfor) eller ved henvendelse til klubbens sekretariat. Se oversigt over faste reservationer her.

 

Tidsreservation generelt


Der er elektronisk tidsbestilling via GolfBox, www.golf.dk. Elektronisk tidsbestilling af tider, der kan reserveres – foretages via Internettet eller på touch screen i klubhuset. Reservation af boldrendetider kan kun ske i klubhuset på touch screen.

Greenfee gæster kan reservere tid via www.golf.dk eller ved at kontakte sekretariatet telefonisk på 4847 5659 eller via e-mail til kontoret@fgc.dk.

Nye medlemmer
Som nyt medlem af Fredensborg Golf Club får du adgang til reservationssystemet med medlemsnummer, som brugeridentifikation og fødselsdato som adgangskode. Et nyt medlem med medlemsnummer fx 68-50925 (DGU-nummer) og fødselsdato 03.12.1949 vil have:

  • 68-50925 som brugeridentifikation (brugernavn) til GolfBox
  • 031249 som adgangskode til GolfBox. Denne kode kan altid ændres via din profil i GolfBox under Forside – Min Profil.

Når du modtager dit DGU-kort med dit DGU-nummer fx 68-50925, får du også en firecifret pinkode fx 1745, som hører til dit DGU-kort. Kortet skal aktiveres, som anført i DGU’s brev, og kortet kan herefter benyttes i kortlæser til Log-in ved touch screen uden brug af kode. Koden til DGU skal derfor ikke huskes efter aktivering af kortet.

Reservationsregler /Elektronisk boldrende
Alle medlemmer kan reservere 3 tider inden for en 14-dages periode. Så snart den første runde er spillet, kan man igen reservere. Dvs. man kan altid have 3 tider aktive.

Reservationstidsrummet er alle dage fra kl. 06.00 til 20.00. I tidsrummet fra kl. 06.00 til 11.00 er alle tider reservationstider, og fra kl 11.10 er hver anden tid boldrendetid.

Fredensborg Golf Club anvender elektronisk boldrende, hvilket betyder at tiderne skal reserveres på touch screen i klubhuset, inden man starter spillet. Man kan altid kun reservere den første ledige boldrendetid. Når en person har booket en boldrendetid, bliver denne tid ”åbnet” så andre også kan booke tiden såvel på touch screen som på Internettet.
Fordelen ved indførelse af elektronisk boldrende er, at man altid hjemmefra kan se, hvordan belastningen på banen er.  Alle ugens dage er sambooking tilladt. Det betyder, at er der en reserveret tid med f.eks. 2 spillere, kan man frit hægte sig på og reservere på samme bold.

Bekræftelse af starttid
Det er vigtigt, senest 15 minutter før start, at bekræfte på touch screen i klubben, at alle spillere er ankommet. Hvis du har booket tiden for dine medspillere udskrives automatisk samtidig kvittering for disse, men ellers skal disse spillere selv bekræfte deres tid.
Printeren udskriver en kvittering, som tages med på banen og skal kunne forevises ved banekontrol. På kvitteringen står navnene på alle spillere i bolden, men der er kun en * ud for de spillere, der er bekræftet. Det er derfor vigtigt, at man sikrer sig at alle spillere er blevet bekræftet.
I weekenden og på helligdage er der altid en Marshall ved Hul 1, som vil anmode om at kvitteringen forevises. Hvis en reserveret tid ikke bekræftes senest 15 minutter før tee off, vil du miste din tid, og du vil blive registreret som udeblevet i reservationssystemet. 3 registrerede udeblivelser, vil medføre karantæne fra tidsreservation i 2 uger.

Fremmøde ved 1. teested
Man skal være fremmødt på 1. teested senest 10 minutter før spilletid – ellers risikerer man at miste starttiden, selv om den er bekræftet på touch screen.

Afbestilling
Afbestilling af en booket tid skal ske senest 2 timer før påregnet tee off. Afbestilling senere end 2 timer sidestilles med udeblivelse.

Du kan identificere dig på 2 forskellige måder på touchscreen i klubhuset:

Ved at trække dit DGU-kort gennem kortlæseren

  • Sytemet beder om din pinkode.
  • Indtast din pinkode til DGU-kortet.

Eller ved at trykke “Login”

  • Indtast din GolfBox brugeridentifikation (brugernavn), som normalt er dit DGU-nummer fx 68-8765.
  • Systemet beder derefter om dit password.
  • Indtast din adgangskode til www.golf.dk. Denne er for nye medlemmer føsdselsdato fx 251172 (ddmmåå), med mindre du selv har ændret den i din profil på www.golf.dk. Det har du måske gjort for at din adgangskode skal være den samme som pinkoden til dit DGU-kort.
  • Medlemmer indmeldt før 2009 har den samme adgangskode som hidtil benyttet til GoBook.

Login på www.golf.dk, evt. via link og loginbox på Fredensborg Golf Clubs hjemmeside.

Brugeridentifikation er normalt dit medlemsnummer fx 68-8765 og adgangskoden er for nye medlemmer fødselsdato fx 151267 (ddmmåå). Du kan selv ændre den i din profil på www.golf.dk til at være den samme som pinkoden til dit DGU-kort, hvis du helst vil nøjes med én adgangskode.
Medlemmer indmeldt før 2009 har den samme adgangskode som hidtil benyttet til GoBook.

Efter login kan du vælge tidsbestilling i menuen til venstre i skærmbilledet. Hvis du derefter har behov for vejledning, kan du klikke “Hjælp” på tidsbestillingssiden.