Banestatus


Hastighed på greens

Fredag den 23. juni, viser måling af greens, at de i gennemsnit løber 9,0 på stimp-meteren.


 

Vejrudsigt

Torsdag 29. juni 2017

I DAG

Temp: 19.6 °C
Nedbør: 5.6 mm
Vind: 7.3 m/s
Vindretning: Ø
Skyet: 94%

I MORGEN

Temp: 17.8 °C
Nedbør: 20.7 mm
Vind: 4.7 m/s
Vindretning:
Skyet: 99%

LØRDAG

Temp: 18.0 °C
Nedbør: 3.2 mm
Vind: 4.0 m/s
Vindretning:
Skyet: 98%

SØNDAG

Temp: 19.1 °C
Nedbør: 1.0 mm
Vind: 5.8 m/s
Vindretning: V
Skyet: 65%

Baneguide

Banebeskrivelse


Golfbanen, der hører til blandt Nordsjællands smukkeste, er en åben, let kuperet bane, beliggende i storslået natur mellem skov og sø, og med mange naturlige hindringer.

Den er anlagt på tidligere landbrugsjord med et areal på 60 hektar, svarende til 75 fodboldbaner. Rundt omkring på banen kan man stadig se nogle af de oprindelige træer, f.eks. nødde-, birke-, fyrre-, ege- og bøgetræer samt levende hegn. Der er siden indvielsen i 1992 også plantet mange træer og buske, så samlet set fremstår banen med stor variation i naturen.

Der ses også flere søer og gennem banen løber Asminderødgrøften, som foruden regnvand fra banen bl.a. afvander Kratbjerg industri og kommunens vejvand. Grøften bugter sig smukt i landskabet og ses på flere huller, hvor den udfordrer både drives og indspil til greens.

Den tidligere landbrugsjord er stadig god grobund for kløver, hvilket golfspillere på banen kan bemærke.

Det er også kendt, at der i forsommeren vokser en heftig rough op, som man bør holde sig fra med sine golfbolde. Roughen slås én gang om året, midt på sommeren. Man kunne fristes til at slå roughen hyppigere, men i så fald ville den blive langt tættere og gøre det endnu vanskeligere at finde sin bold.

Banen har et omfattende dræningssystem, som løbende vedligeholdes for at sikre afvanding af banen. Et særligt problem ses de steder, hvor rødder fra plantede piletræer vokser ind i drænrørene og blokerer for vandet. Det kræver særlig vedligeholdelse.

Golfspillere på banen vil bemærke, at der er ophængt mange fuglekasser for at bidrage til et rigt fugleliv. Der er således ophængt 150 stærekasser, 50 mejsekasser, 2 hvinandekasser, 2 uglekasser og 2 tårnfalkekasser. Der foretages jævnligt fugletælling på banen, ligesom der laves miljøundersøgelser for bl.a. at følge plante- og dyrelivet i og ved søerne.

Klubben modtog Fredensborg-Humlebæk kommunes miljøpris i 2000 og er fortsat blandt de førende danske klubber, hvad angår miljø- og banepleje.

Scorekort & spille hcp

 

Beregning af spillehandicap (antal slag) - 18 huller par 72

Indtast handicap  
           
  Herre   Dame
  Gul Blå Rød   Gul Blå Rød

Slope

133 126 123   142 134 130

CR

71.3 68.4 66.9   77.4 73.8 71.9

Spillehandicap

 
           

 

Lokale regler


Markeringspæle

  • Hvide – Out of bounds
  • Gule – Vandhazard
  • Røde – Parallel vandhazard
  • Blå – Areal under reparation
  • Blå med sort top – Areal under reparation med spilleforbud

Alle gule, røde og blå markeringspæle og markeringsplader samt 150 meter stenene er ikke flytbare forhindringer med lempelse iflg. Regel 24-2.

Alle skovdiger er integrerende dele af banen.

Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer med lempelse iflg. Regel 24-2.

Hegnspæle og hegnene på venstre side af hul 3 og hul 4 danner out of bounds, hvor grænsen er pælenes banenære side i jordhøjde.

Sten i bunkers er flytbare forhindringer.

Ved spil over den træbevoksede vandhazard på hul 5 kan spilleren, hvis bolden kan være tabt i eller udenfor hazarden, spille en provisorisk bold, idet der gås frem efter Regel 26-1. Hvis den oprindelige bold findes i hazarden, kan der vælges mellem at spille den, som den ligger, eller at spille videre med den provisoriske bold.

Klubhuset med omliggende terrasser og beplantninger er out of bounds. Området afgrænses af grusvejen bag green på hul 9 til den svinger mod venstre, samt de stier, der fører rundt om klubhuset og til teestederne på hul 1 og hul 10. Grænsen er den banenære kant af grus­vejen og stierne.

De grusbelagte grøftovergange på hul 7 og hul 9 er ikke del af hazarden. Lempelse efter Regel 24-2.

Overtrædelse af reglerne: Tabt hul i hulspil, 2 straffeslag i slagspil.

I overensstemmelse med note til Regel 14-3 er det tilladt at bruge afstandsmålere i FGC. Aggregatet må kun kunne måle afstand. Hvis aggregatet kan måle andre forhold (højde, vind, temperatur m.v.) bliver spilleren diskvalificeret uanset, at disse faciliteter ikke bliver anvendt.

Vedrørende evt. midlertidige Lokale Regler, se opslag i klubhuset.

Godkendt af DGU, marts 2017

Ordensforskrifter


Spil på banen er omfattet af golfetikettereglerne. Det forventes derfor, at spillerne beskytter banen ved at lægge opslåede turfs på plads, reparerer nedslagsmærker på greens og udglatter mærker og fodspor i bunkers. Hele riven skal placeres i bunkers efter brug.

Endvidere forudsættes det, at alle er med til at fremme spillet og undgå unødig forsinkelse, lader hurtigere spillende hold gå igennem og undlader gentagne prøvesving på fairways.

Tag behørigt hensyn til publikum, der færdes på veje og stier.

Det er strengt forbudt at overskride grænsen til private parceller, der støder direkte op til banen. I banens venstre side efter vandhazarden på hul 3, og langs hele hul 4, er det tilladt, uden forsinkelse af spillet, at benytte etablerede trin for passage af hegn og opsamling af bold.

Motordrevne køretøjer til persontransport må kun anvendes efter speciel tilladelse.

Hunde på banen tillades under følgende forudsætninger:
1. Hunden skal være i snor og ifølge med en golfspiller.
2. Hunden må ikke gø eller være til gene for andre golfspillere.
3. Hundens efterladenskaber skal samles op.

Barnevogne må ikke medtages på banen.

Alt banearbejde har fortrinsret, og manglende hensyn kan medføre bortvisning fra banen.

Bane- & Turneringsudvalget marts 2017

 

Banerekord


Under klubmesterskaberne i 2012, slettede Stephan Juul sin egen banerekord (65 slag) med en imponerende runde på 64 – otte slag under banens par.

Denne rekord blev tangeret i 2015 af William Dybdahl i sidste runde af klubmesterskabet for så at blive slået igen af Stephan Juul i 2016 (igen til klubmesterskabet) med en runde i 63 slag (-9)!

 

2016
0
STEPHAN JUUL

2015
0
WILLIAM DYBDAHL

2012
0
STEPHAN JUUL