Vinter teesteder fra 3/12 og vognforbud fra 10/12

SekretariatetBanestatus

Vi starter spil fra vinter teestederne mandag den 3. december. Hvis vejret tillader det, kan der stadig spilles til sommergreens.
Det er spillerens ansvar ved nattefrost og rimfrost, at spille til vintergreens, indtil rimfrosten er væk fra sommergreens.
Fortsat oplæg på fairways.

Vognforbud indføres fra og med mandag den 10. december.

Mvh
Greenkeeperne