Vi mangler hjælpere

SekretariatetKlubnyheder

Som tidligere oplyst, afholder vi et Skolegolf arrangement i samarbejde med DGI.

D. 10. og 22. maj kommer der ca. 60 3. klasse elever til vores klub for at opleve golf. De skal være på driving range, indspil og gå en tur på banen. De kommer kl. 9, og dagene afsluttes kl. 14.  Projektet afsluttes d. 26. maj, hvor alle eleverne kan komme med forældre/bedsteforældre.
Der kommer 4 lærere med, men det vil være rigtig god,t hvis der også kan komme nogle golfspillere til at hjælpe. Hvis du har tid og lyst til at hjælpe børnene til nogle hyggelige dage, hvor de forhåbentlig får interesse for golf, må du meget gerne sende en mail til ulla.plesner@hotmail.com.
Skriv gerne, hvornår du kan hjælpe – både dag og tidsrum.

Vi planlægger også en oprydningsdag STORE BANEDAG, hvor så mange som muligt kan være med til at fjerne grene mm på banen. Der er også mange mælkebøtter, som det vil være dejligt at få gravet op, inden de smider frø. Bolde på driving range graver sig også ofte ned, så det vil være en god hjælp at få dem op til overfladen, så de kan indsamles. Bænkene foran hovedindgangen trænger til olie, ligesom en rengøring i huset ved Hul 10 kunne være dejligt.
Der er således masser af opgaver, der vil kunne løses.
STORE BANEDAG afholdes lørdag d. 18. maj kl. 15 – ca. 18 og afsluttes med en burger i restauranten. Normalt er der ret stille på banen lørdag eftermiddag, så vi forventer, det vil være muligt at være på banen.
Mød gerne op med din egen rive, mælkebøttejern mm.
Vi håber, mange har lyst til at hjælpe med denne aktivitet.
Meld gerne tilbage til ulla.plesner@hotmail.com snarest muligt, evt. også med angivelse af, hvad du har lyst til at hjælpe med.

Venlig hilsen
På vegne bestyrelsen og baneudvalget
Ulla Plesner