Sæsonen går på hæld, men det er alligevel vigtigt at passe på banen

Annette AndersenBanestatus, Klubnyheder

Alle medlemmer har ”ansvar for huller” – fordelt efter fornavn

For år tilbage tildelte vi specielt ansvar for udvalgte huller til medlemmerne. Det betød en klar forbedring af banens tilstand. Mange medlemmer husker ordningen, og det er vi glade for – bliv ved med det – for det letter greenkeeperne i deres hverdag. Da det snart er længe siden, vi sidst har gjort opmærksom på ”ansvar for huller” – og måske nogle af de sidst tilkomne nye medlemmer slet ikke har hørt om ordningen – kommer her derfor denne lille ekstra opfording til alle.
Ansvar for et hul indebærer, at man på det konkrete hul har ekstra fokus på at rette nedslagsmærker op på greens, lægge turf på plads på fairway, fjerne brækkede tees på teestedet og generelt sørge for, at omgivelserne ser pæne ud. Det drejer sig således kun om få minutters ”arbejde” hver gang man spiller en runde.

Hul-fordelingen” fremgår af vedlagte bilag, som også er sat op på opslagstavlen ved klubhuset.

NB: Fordeling af ansvaret for hullerne, fratager naturligvis ikke andre medlemmers pligt til at rette nedslagsmærker mm.

Med venlig hilsen
Pbv
Ulla Plesner

Bilag: Ansvar for huller