Regionsgolf i Fredensborg Golf Club

SekretariatetKlubnyheder, Regionsgolf

I Fredensborg Golf Club har man stor interesse i at deltage med hold i Regionsgolf for at fremme socialt fællesskab med andre klubber. Det er dejligt at se den store interesse, og det styrker også sammenholdet i klubben. Matchformen er en række hulspilsmatcher, der består af en damesingle, 3 herresingler og en mixed foursome.
Skulle du som medlem have lyst til at deltage på et af holdene, kan du henvende dig til de nævnte holdkaptajner, se dette link: Regionsholdkaptajner 2018.
FGC har en holdning til, at regionsgolf er for alle, at alle får lov at spille, og alle har samme muligheder/rettigheder.
Følgende retningslinjer er aftalt for afvikling af regionsgolf i Fredensborg Golf Club:

 1. I sæsonen tilmeldes hold til forskellige rækker. Vi har i år valgt at have følgende hold: A, B, C, Senior B, EliteVeteran, Veteran C og D samt et Superveteranhold. Antallet af hold der tilmeldes, fastlægges af bestyrelsen fra år til år i samspil med klubbens øvrige aktiviteter samt efter indstilling fra regionsgolfkaptajnerne.
 2. Deltagelse på et af de tilmeldte hold er åben for alle klubbens medlemmer så længe de lever op til regionens bestemmelser. Der laves opslag på klubbens hjemmeside, så alle medlemmer har mulighed for at se, hvornår der spilles, og hvordan man tilmelder sig.
 3. Hvert tilmeldt hold skal have en kaptajn. Alle kan søge om dette og klubkoordinatoren udvælger, hvis der er flere, der ønsker at blive kaptajn.
 4. Holdet kan rykke op i rækkerne eller rykke ned. Det afhænger af resultaterne. Hvis man vinder sin række, rykker man op, og holdet deltager i slutspillet.
 5. Matcherne spilles som regel tirsdag og fredag fra. Kl. 16.00. Spilletidspunkterne kan ændres af holdenes holdkaptajner efter gensidig aftale. Veteranmatcher vil så vidt muligt forsøgt afviklet på hverdage med tee start kl. 10.00.
 6. Der ydes ikke tilskud til kørsel og transportomkostninger generelt. Dog kan der søges om tilskud ifm. evt. landsfinale deltagelse, hvis finalen afvikles vest for Storebælt.
 7. Der ydes ikke tilskud til beklædning af nogen art af FGC.
 8. Der ydes tilskud, hvis et hold skal spille på Bornholm. Typisk vil tilskuddet dække de samlede omkostninger fratrukket regionens bidrag.
 9. FGC ”byder” på en øl eller et glas vin eller sodavand til spillerne fra hvert hold efter afvikling af matchen. Kaptajnen sørger for at udfylde og er ansvarlig for evt. afregningsbilag med restauratøren. Der spises som regel efter matcherne, og det er for egen regning.
 10. Kaptajnen sætter altid holdet og skal så vidt muligt sørge for, at så mange som muligt får chancen for at deltage og spille med. Dog med hensyntagen til, at vi spiller for at vinde.
 11. Spilleplanen offentligøres på klubbens hjemmeside og som opslag i klubben.

Meld dig til senest den 19. marts, hvis det har din interesse og styrk fællesskabet i klubben.

Michael Schmidt/Klubkoordinator