Oplæg på fairways – midlertidig lokalregel

SekretariatetBanestatus, Klubnyheder

Reglen er gældende indtil videre og indtil andet anføres.

Nedenstående midlertidige lokalregel er d.d. indberettet til DGU, og der kan derfor handicapreguleres på baggrund af spil på Fredensborg Golf Clubs bane i private runder og i turneringer, selvom der er foretaget oplæg på fairway.

Midlertidig lokalregel:
En bold, der ligger på et tætklippet areal through the green, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden, må spilleren placere den på et sted inden for bredden af et scorekort og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green.

En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d: ”Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.”

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.

Note: ”Tætklippet areal” betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Handicap- og turneringsudvalget den 7. september 2018