Oplæg på Fairways indtil videre.

SekretariatetBanestatus, Klubnyheder

Midlertidig lokal regel gældende for spil på Fredensborg Golf Club indtil andet meddeles. Handicapregulering foregår normalt, når lokalreglen benyttes.

Vinterbane – lejeforbedring. Standard lokalregel E-3

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde

  • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted. 
  • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: Bredden af et scorekort fra referencepunktet, men med disse begrænsninger: 
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet: 
    • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
    • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e. 

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med en lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Regeludvalget den 8. april 2021