Nyt fra Baneudvalget

SekretariatetBanestatus, Klubnyheder

Vi føler, at vores bane står rigtig flot i dette forår. Endnu er der grønt de fleste steder, men kommer der ikke regn, vil der nok snart blive brunt nogle steder.

Det ville være godt, hvis vi kunne sprøjte fairways, blandt andet for bellis, men uden udsigt til regn kan det ikke ske nu. Sprøjtemidlet er meget stærkt (der bruges 20 ml til 10.000 kvadratmeter), det er selvfølgelig lovligt, men rammes et sted 2 gange i forbindelse med sprøjtningen, vil alting forsvinde. Derfor tør Per ikke sprøjte endnu, men det vil blive gjort, så snart det skønnes forsvarligt.

Ligeledes mangler der vand til det nysåede areal foran træerne på Hul 15 – når regnen kommer, vil det spire.

Greens er ved at blive en smule langsomme, så klippehøjden er sænket med en ½ mm, hvilket vil gøre dem lidt hurtigere.

Der er nået mange af de planlagte ting i løbet af vinteren/foråret, men der udestår fortsat enkelte opgaver, fx sand i bunkere på hullerne 11-16, færdiggørelse af det planlagte bag parkeringsareal ved klubhuset, fjernelse af stubbe flere steder.

På grund af tørken, hjælper det ikke så meget at lægge tørv tilbage i huller på fairways. Derfor vil der blive opsat de sædvanlige dispensers (plastic beholdere) med sand i på skiftende tee steder. Tag derfor gerne en beholder med fra teestedet og aflever den igen på næste teested.

Vi har tidligere fordelt ”ansvaret” for et hul blandt medlemmerne. Fordelingen er sket efter forbogstav i efternavnet, og fordelingen fremgår af vedhæftede oversigt og hænger også på opslagstavlen til højre for indgangsdøren. Meningen med denne ansvarsfordeling er, at vi alle skal have fokus på at bevare banen i god stand, men at man i hht oversigten skal være specielt opmærksom på det hul, man har ansvaret for.

Desværre oplever vi, at der er for mange, der ikke fjerner bolde, der er spillet ind på indspils greenen. Dels er det uheldigt, at der i løbet af dagen ligger mange bolde på greenen, dels er det tidskrævende, at green keeperne skal starte med at fjerne bolde, inden der kan slås. Alle skal fjerne de bolde man selv har spillet ind, men selvfølgelig generelt alle bolde der ligger på greenen, når man forlader den.

Roughen er ved at blive høj. Som normalt vil den først blive slået omkring 1. juli. Vi har de sidste år nedsat klippehøjden på semi roughen og den klippede rough, men den kan alligevel være generende. Det er ikke muligt at slå tættere, idet det vil kunne medføre, at banen bliver for let og skal rates om. Husk altid at tage en provisorisk bold med, hvis der er tvivl om, hvor jeres bold er landet.

Venlig hilsen

Ulla Plesner på vegne baneudvalget

Link: Ansvar for huller