Midlertidige lokalregler

SekretariatetBanestatus, Klubnyheder

Mulighed for lejeforbedring

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der: har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med et scorekort og i det generelle område, ikke nærmere hullet.

Bolden må renses, inden den placeres.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Spil på ordinær bane med vintergreens – spil til vintergreens

Når en spillers bold – ved spil på ordinær bane – ligger på en vintergreen, da er vintergreenen at betragte som en forkert green. Der skal tages lempelse i henhold til regel 13.1f – bolden må ikke spilles, som den ligger.

Ved spil til vintergreen, da er ordinære greens at betragte som forkerte greens.

Bolden må renses, inden den droppes.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

 

De midlertidige lokale regler er gældende fra lørdag den 24. oktober 2020.

 

Mvh. Regeludvalget