Lokalregel vintergreen – tilføjelse til opslag “Midlertidige Lokalregler”

SekretariatetBanestatus, Klubnyheder

Følgende lokalregel er tilføjet det oprindelige opslag “Midlertidig lokalregel”:
“Ved spil til ordinær green er vintergreens at betragte som fremmed green. Lempelse og straf i henhold til regel 25.3.”

Turnerings- og regeludvalget
8. november 2018