Klubstifter Kurt Frederiksen

SekretariatetKlubnyheder

Fredensborg Golf Club har modtaget meddelelse om Kurt Frederiksens død. Kurt Frederiksen var meget engageret i klubbens stiftelse.

Æret være hans minde
Venlig hilsen
Bestyrelsen