Julehilsen fra bestyrelsen 2021

SekretariatetKlubnyheder

Året 2021 blev igen et underligt år startende med Corona restriktioner. Banen åbnede d. 25. marts, men klubhus og restaurant var fortsat lukket frem til primo maj – dog åbnedes der for udendørs servering d. 21. april.

Corona situationen gjorde, at de fleste har haft begrænset rejseaktivitet, og derfor blev der spillet meget golf herhjemme. De fleste klubber har derfor oplevet høj belægning på deres bane med mange greenfee spillere og mange nye medlemmer. Dette gælder heldigvis også for Fredensborg Golf Club, hvor der udover egne medlemmer, har været mange gæster fra Kongegolfklubberne og andre greenfee gæster. Indtægterne herfra har været omkring 20% højere end budgetteret.

Tilgangen af nye medlemmer har også været fin, blandt andet via vores prøvemedlemskab til nye golfere. Der udføres et stort arbejde for at skaffe nye medlemmer. Nogle kan mene, at nygolfere belaster banen meget, men desværre har vi ikke en Par 3 bane, så nye spillere kan kun benytte vores store bane. Det er vigtigt for klubben, at der kommer nye medlemmer ind, da der altid vil være en naturlig afgang af medlemmer.

Vi planlægger også i 2022 at tilbyde prøvemedlemskab til nye golfere, men vi vil ikke udbyde mere end 80 pladser. Konceptet vil blive ændret lidt, men vil i princippet indeholde de samme ydelser.

De mange tiltag har ført til en bedre økonomi, så der har været plads til at gennemføre flere forbedringer på banen og i klubhuset. Bestyrelsens vigtigste fokus er at sikre, at vi har en velfungerende bane, og vores midler prioriteres derfor også i den retning. Mere herom på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er opmærksom på, at det på visse tidspunkter af dagen kan være svært at få en tid, og drøfter generelt hvilke tiltag, der kan gøres for at udnytte banen bedst muligt. Det er bestyrelsens holdning, at vi fortsat kan være flere medlemmer, så der bliver ikke lukket for tilgang på nuværende tidspunkt.

Vejret har været blandet – lidt som sædvanlig med vand, tørke og så for meget vand, men i det væsentligste rigtig pænt. Det er lykkedes at holde banen i fin stand. Desværre måtte vi lukke driving range tidligt pga. vand. Nu er den lukket resten af året, så der kan blive lagt nye dræn, der kan afhjælpe, at undergrunden ofte er for våd til, at der kan blive samlet bolde, ligesom mange bolde forsvinder fra overfladen.
Greens stod flot fra starten i april måned, og har holdt sig gennem hele sæsonen – selv nu hvor banen lukkes ned for vinteren er greens gode, men de trænger til pause. Vi har kæmpet lidt med for meget kløver og fået lidt klager over, at det kunne være svært at finde sin bold i semiroughen. Dette er områder, der vil blive sat fokus på til den kommende sæson.

Sæsonen 2021 har været lang, og med den store belægning på banen, er det ind i mellem svært for greenkeeperne at nå arbejdet på banen. Vi overvejer til næste år, at lukke banen et par timer nogle morgener, så fairways kan blive slået, inden der kommer spillere på banen. Det er generelt en stor hjælp for greenkeeperne, at der er start fra hul 10 hver anden uge, så det vil vi fortsætte med i sæsonen.

Greenkeeperne bruger vinterpausen til den generelle vedligeholdelse af maskinerne, men der sker også beskæring af træer og øvrig beplantning.
Den længe ønskede udskiftning af teestedsskiltene og skraldespandene vil blive gennemført i år.

Kongegolf har også været en stor succes i 2021. I alt har godt 2600 (mod 2400 i 2020) spillere fra de andre klubber spillet en runde i Fredensborg, mens spillere fra Fredensborg har spillet godt 2000 (mod 1800 i 2019) runder på de andre baner. Der har totalt været tilmeldt 1347 spillere til Kongegolf, heraf 346 fra Fredensborg. Tallene viser, at Fredensborgs bane er attraktiv. Økonomien i ordningen har været god, og har tilført Fredensborg Golf Club en indtægt på godt 250 tkr. Samarbejdet med de 3 klubber fungerer godt, og der arbejdes løbende på at forbedre konceptet til glæde for vores medlemmer. Spilleperioden blev udvidet, så der kunne spilles Kongegolf fra 1. maj til 31. oktober og klubbernes Par 3 baner blev omfattet af ordningen – dette fortsætter uændret i 2022. Det er endelig lykkedes at få Hornbæk til at åbne for kongegolfspillere på formiddage i weekenden, så der nu er ensartede regler for de 4 klubber. Reglerne kan ses på www.kongegolf.dk
Tilmelding til Kongegolf kan allerede nu ske i GolfBox (se under turneringer 2022) – deltagelse koster 750 kroner.
I flere medier har vi haft fælles reklamer for alle 4 Kongegolfklubber, fx har vi fået et godt tilbud på en bannerreklame på forsiden af GolfAvisen gennem hele sæsonen.
I 2020 introducerede vi også ”gul mandag” i Fredensborg, hvor gæster kunne spille en runde og få en frokost-/middagsret for 300 kroner. Ordningen har været en stor succes, og fortsætter næste år – prisen stiger dog til 350 kroner.

Klubbens vigtigste opgave er fortsat at skaffe nye medlemmer og fastholde de eksisterende medlemmer. Vi deltager heller ikke i Golfens Dag næste år, men fortsætter i stedet med Introdage, hvor deltagerne på 3-4 timer bliver præsenteret for klubben, får træning og går et par huller med en guide. Introdagene blev markedsført med mail til medlemmerne, reklame på Facebook og gennem et eksternt firma, Funnel First. Vi afholdt 12 Introdage med ca. 100 deltagere. Det har været en stor succes, så selv om det har krævet en stor indsats, er det bestyrelsens opfattelse, at det har været mere givtigt end det store endags set up på Golfens dag. Til næste år vil vi begrænse spærring af banen til disse arrangementer.

I 2021 fortsatte vi med et 3 måneders prøvemedlemskab for begyndere. En stor del af deltagerne i Introdagene, meldte sig efterfølgende ind som prøvemedlemmer. I alt har vi haft 100 prøvemedlemmer gennem uddannelsesforløbet, og godt 40 af dem har meldt sig ind.
Alle prøvemedlemmer fik tilbudt en mentor. Mentorens rolle er at hjælpe de nye medlemmer med alt det praktiske og være til rådighed for medlemmet, fx også gå en runde med de nye. Prøvemedlemmerne fik efter noget træning lov til at gå på banen med sin mentor, og der blev arrangeret spil for dem søndag eftermiddag, hvor de også fik mulighed for at gå 6 huller med en guide.
Med så mange prøvemedlemmer, blev der stillet store krav til træning, mentorer og alle hjælpere i forbindelse med forløbet, så stor tak til alle, der trådte til, da det kneb.
Vi planlægger, at fortsætte med et lidt ændret koncept for Introdage og Prøvemedlemskab i 2022.

Vi fortsætter også med at tilbyde nye medlemmer en række ekstra goder til det ordinære medlemskab, såsom greenfee billetter, træningslektioner, medlemskab af Dame-/Herreklubben og Kongegolf. Denne introduktionspakke sikrer, at ”rabatten” gives med ydelser, der forbliver i klubben, i stedet for en kontant rabat til nye medlemmer.

Bestyrelsen håber, at I alle vil støtte op om initiativerne og være med til at tiltrække nye medlemmer. Hvis I har lyst til at deltage i arbejdet med at hjælpe nye medlemmer, må I gerne allerede nu sende en mail til kontoret@fgc.dk

En vigtig del af det sociale aspekt i vores klub er en velfungerende restaurant. Cristine Rerup-Dyberg har nu i 4 år drevet restauranten under navnet Sweet Spot, og fortsætter heldigvis i 2022. Det er vores indtryk, at medlemmerne og gæsterne er glade for restauranten, og også har benyttet faciliteterne i stigende omfang.  Hvis en restaurant i en golfklub skal kunne eksistere, er det vigtigt, at medlemmerne bakker op om den, og bruger den.
Cristine er altid klar til at servere gode retter – spred gerne budskabet om, at alle er velkomne, og at man ikke behøver være medlem i Golfklubben. Har I behov for hjælp til en middag hjemme, kan Cristine også hjælpe, ligesom hun altid er åben for take away – følg med på hendes hjemmeside.

Den vigtigste parameter i budget/regnskab er medlemstallet. I budgettet opstillede vi et mål på 400 tkr. i indtægter fra nye medlemmer. Vi har godt og vel nået dette mål, og afgangen af medlemmer er stabiliseret. Generelt har der været stigende medlemstilgang i de fleste golfklubber i år, og også i Fredensborg er der stigning i antallet af medlemmer.

Økonomien ser fornuftig ud, men det vil fortsat være nødvendigt at være opmærksom på omkostningerne. Et dejligt tilskud til årets resultat er, at vi har modtaget en momsrefusion på 163 tkr. for 2020. Tak til alle, der har bidraget med en gave til klubben i 2021 – vi nåede over de nødvendige 100 medlemmer, der indbetalte minimum 200 kroner, hvilket gør, at vi også er godkendt som en forening, der kan modtage momsrefusion i 2022.

De nærmere forhold om medlemstal og økonomi vil blive præsenteret på generalforsamlingen, der er fastsat til d. 24. februar.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Hans Boye Clausen/Ulla Plesner