Julehilsen fra bestyrelsen

SekretariatetKlubnyheder

Sommeren 2018 blev meget anderledes end 2017 – denne gang til den positive side, hvor vi oplevede næsten 3 måneder med højsommer. Dejligt for golfspillet, men lidt hårdt for banen. Det er dog vores opfattelse, at Fredensborgs bane kom fint igennem tørken, og hele sæsonen har været rigtig flot. Da der begyndte at komme regn sidst på sæsonen, voksede græsset hurtigt, og der blev brugt mange timer på fairway klipperen.

Det er trods vejrliget lykkedes at holde banen i fin stand – nok noget af det bedste, vi har oplevet, i mange år. Greens stod super flotte fra starten i marts måned, og har holdt sig gennem hele sæsonen – selv nu, hvor banen lukkes ned for vinteren, er greens gode, men de trænger til pause.  Resten af banen står også fint, og der har i år ikke været problemer med vand på Hul 13/14. Sæsonen 2018 har været lang, idet banen allerede åbnede tidligt i marts. Om få dage går vi mod lysere tider, og forhåbentlig er der kun 3 måneder til banen igen åbner med sommergreens.

Greenkeeperne bruger vinterpausen til den generelle vedligeholdelse af maskinerne, men der sker også beskæring af træer og øvrig beplantning. Søområdet mellem Hul 6 og 7, bliver beskåret, så søen bliver synlig – dels kommer det til at se rigtig flot ud, men samtidig reducerer vi risikoen for, at man rammes af vildfarne drives fra Hul 6. Arbejdet med at fjerne bunkeren bag Hul 13 er også godt i gang.

2018 har været det første år med Kongegolf. Konceptet har resulteret i flere greenfee spillere fra de 3 andre klubber (Asserbo, Gilleleje og Hornbæk). I alt har knap 1800 spillere fra de andre klubber spillet en runde i Fredensborg, mens spillere fra Fredensborg har spillet godt 1300 runder på de andre baner. Tallene viser at Fredensborgs bane har været attraktiv. Økonomien i ordningen har været god, og har tilført Fredensborg Golf Club en indtægt på godt 200 tkr. – til sammenligning modtog vi ca. 60 tkr. i greenfee fra de 3 klubber i 2017.

Samarbejdet med de 3 klubber fungerer godt, og der arbejdes løbende på at forbedre konceptet til glæde for vores medlemmer. I 2019 udvides perioden, så der kan spilles Kongegolf fra 1. maj til 31. oktober og klubbernes Par 3 baner bliver omfattet af ordningen – reglerne kan ses på www.kongegolf.dk, hvor det også fremgår, at der fortsat vil være en begrænsning i Hornbæk, hvor man ikke kan udnytte sit Kongegolf medlemskab i weekends før kl. 12. For at kompensere for denne begrænsning, vil vi indføre mulighed for, at vores medlemmer kan booke tider længere tid frem end greenfee spillerne – nærmere herom senere. Tilmelding til Kongegolf kan allerede nu ske i GolfBox – deltagelse koster fortsat 700 kroner ved tilmelding inden 15. april og derefter 750 kroner – og beløbet trækkes først medio april.

Klubbens vigtigste opgave er at skaffe nye medlemmer og fastholde de eksisterende medlemmer. I 2018 indførte vi et 3 måneders prøvemedlemskab for begyndere. Der deltog godt 30 spillere i tilbuddet, hvoraf mere end 20 er fortsat som ordinære medlemmer. Vi planlægger, at fortsætte med et lignende tilbud i 2019. Samtidig tilbydes nye medlemmer en række ekstra goder til det ordinære medlemskab, såsom greenfee billetter, træningslektioner, medlemskab af Dame-/Herreklubben og Kongegolf. Bestyrelsen håber, at I alle vil støtte op om initiativerne og være med til at tiltrække nye medlemmer.

En vigtig del af det sociale aspekt i vores klub er en velfungerende restaurant. Cristine Rerup-Dyberg har drevet restauranten under navnet Sweet Spot, og fortsætter heldigvis i 2019. Det er vores indtryk, at medlemmerne og gæsterne er glade for restauranten, og også har benyttet faciliteterne i relativt stort omfang.  Hvis en restaurant i en golfklub skal kunne eksistere, er det vigtigt, at medlemmerne bakker op om den, og bruger den.

Den vigtigste parameter i budget/regnskab er medlemstallet. I budgettet opstillede vi et mål for indtægter fra nye medlemmer. Vi nåede dette mål, og afgangen af medlemmer har været væsentlig mindre end de foregående år. FGC har dog, som de fleste andre golfklubber i Danmark, en stor udfordring med hensyn til at holde medlemsantallet status quo, da tilgangen til golfsporten ikke er så stor som tidligere. På landsplan oplyser DGU for første gang en nedgang i medlemstallet.

De nærmere forhold vil blive præsenteret på generalforsamlingen.

I 2019 afholdes igen Golfens Dag – det bliver d. 28. april. Vi vil overveje visse ændringer, specielt mht. annoncering mm, men ellers fastholde konceptet som de seneste år.

Bestyrelsen lægger stor vægt på, at Fredensborg Golf Club fremstår som en attraktiv klub, at være medlem i – dels ved, at vi har en super bane, dels ved at vi tilbyder gode vilkår både for turneringsspillere og klubspillere. Et vigtigt aktiv er ”klubberne i klubben”, der er med til at skabe et fantastisk sammenhold. Vi håber på stor opbakning og hjælp på Golfens Dag fra medlemmerne, så sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 28. april. Har du lyst til at deltage i Udvalget, der står for planlægningen af Golfens Dag, må du meget gerne sende en mail til Michael Schmidt (misc2812@gmail.com).

Klubben kan ikke drives uden hjælp fra alle frivillige og sponsorer – stor tak til disse.

I lighed med tidligere år, vil vi indgå venskabsaftaler med en del klubber, ligesom gæster, der spiller med et medlem, vil få rabat. De endelige priser er ikke fastsat endnu. Greenfee priserne i vores venskabsklubber vil formentlig som i 2018 variere, men være i niveauet 300 kroner.

Vi vil fortsat give greenfee spillere med DGU kort med ”F” markering (dvs. medlemmer af andre klubber, der i deres egen klub har begrænset spilleret) lov til at spille i Fredensborg, men de skal betale fuld pris.

Indbydelse til den kommende sæson, vil i lighed med de seneste år, ske ved opslag og på hjemmesiden. Årstalsmærke udsendes ikke pr. brev, men skal afhentes på kontoret eller i Proshoppen. Det kan også afhentes ved generalforsamlingen, der finder sted onsdag d. 27. februar 2019, kl. 19 i klubhuset. Informationsmateriale fra ”klubberne i klubben” vil være tilgængeligt på hjemmesiden senest 1 uge før generalforsamlingen. Det reviderede regnskab vil ligge til gennemsyn i klubbens Sekretariat senest 1 uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, personale, samarbejdspartnere, frivillige, sponsorer og venner af Fredensborg Golf Club en glædelig jul, samt et lykkebringende nytår.

På bestyrelsens vegne
Hans Boye Clausen/Ulla Plesner