Julehilsen fra bestyrelsen 2019

SekretariatetKlubnyheder

Sommeren 2019 blev igen meget anderledes end året før – denne gang nok lidt til den negative side. Sommeren var vejrmæssigt rimelig, men efteråret har været noget af det mest våde i mange år, specielt har det været fra november været helt ekstraordinært vådt.

Det er trods vejrliget lykkedes at holde banen i fin stand. Greens stod flot fra starten i marts måned, og har holdt sig gennem hele sæsonen – selv nu, hvor banen lukkes ned for vinteren, er greens gode, men de trænger til pause.
Desværre har det været nødvendigt at lukke banen fra starten af december pga. vand.
Hul 13 og 14 blev allerede lukket tidligere pga. vand, og de vil fortsat være lukket, da vi har besluttet at renovere hele dræningen i området. Vi valgte en total lukning, så vi fremover generelt vil opleve, at der ikke så nemt bliver vådt på disse 2 huller. Forhåbentlig vil der kunne blive åbnet for spil der, når sæsonen starter, men muligvis med enkelte blå pæle.
Resten af banen står fint. Sæsonen 2019 har været lang, idet banen allerede åbnede i marts måned. Om få dage går vi mod lysere tider, og forhåbentlig er der kun 3 måneder til banen igen åbner med sommergreens.

Greenkeeperne bruger vinterpausen til den generelle vedligeholdelse af maskinerne, men der sker også beskæring af træer og øvrig beplantning. Vi nåede ikke at få gjort sø-området ved hul 6/7/9 pænt i år, men forhåbentlig lykkes det i løbet af vinteren/foråret. Vi planlægger også en flytning af teestederne på Hul 8, ligesom en opgradering af teesteds skiltene står på planen.

Kongegolf har også været en stor succes i 2019. I alt har knap 1800 spillere fra de andre klubber spillet en runde i Fredensborg, mens spillere fra Fredensborg har spillet godt 1300 runder på de andre baner. Tallene er stort set som i 2018, til trods for at der generelt var tilmeldt lidt færre spillere til Kongegolf – ca. 1000 mod ca. 1100 i 2018. Tallene viser, at Fredensborgs bane er attraktiv. Økonomien i ordningen har været god, og har tilført Fredensborg Golf Club en indtægt på godt 200 tkr. – til sammenligning modtog vi ca. 60 tkr. i greenfee fra de 3 klubber i 2017.

Samarbejdet med de 3 klubber fungerer godt, og der arbejdes løbende på at forbedre konceptet til glæde for vores medlemmer. I 2019 blev spilleperioden udvidet, så der kunne spilles Kongegolf fra 1. maj til 31. oktober, og klubbernes Par 3 baner blev omfattet af ordningen – reglerne kan ses på www.kongegolf.dk. Der har fortsat været en begrænsning i Hornbæk, hvor man ikke kan udnytte sit Kongegolf medlemskab fuldt ud i weekends før kl. 12. Hornbæk lukkede dog op for, at der kunne bookes på op til 6 tider før kl. 12 ved personlig henvendelse til sekretariatet. Vi arbejder fortsat på at få udvidet mulighederne i Hornbæk.
Der har hidtil været forskellige krav til handicap i de 4 klubber. Fra næste år bliver grænsen for greenfee spillere, herunder Kongegolfere, ændret til 48 i alle klubberne. Tilmelding til Kongegolf kan allerede nu ske i GolfBox – deltagelse koster fortsat 700 kroner ved tilmelding inden 15. april og derefter 750 kroner – og beløbet trækkes først medio april.

Klubbens vigtigste opgave er at skaffe nye medlemmer og fastholde de eksisterende medlemmer. I 2019 fortsatte vi med et 3 måneders prøvemedlemskab for begyndere. Der deltog godt 40 spillere i tilbuddet, hvoraf mere end 30 er fortsat som ordinære medlemmer. Vi planlægger at fortsætte med et lignende tilbud i 2020. Vi fortsætter også med at tilbyde nye medlemmer en række ekstra goder til det ordinære medlemskab, såsom greenfee billetter, træningslektioner, medlemskab af Dame-/Herreklubben og Kongegolf.
Vi fortsætter med de samme aktiviteter som de sidste år: Introduktionsaften i marts, Golfens Dag i april og spil-med dag i august, men dertil kommer at vi planlægger at etablere et Rekrutteringsudvalg, der får ansvar for løbende aktiviteter, markedsføring mm for at skaffe nye medlemmer.
Bestyrelsen håber, at I alle vil støtte op om initiativerne og være med til at tiltrække nye medlemmer. Hvis I har lyst til at deltage i et Rekrutteringsudvalg, må I gerne allerede nu sende en mail til ulla.plesner@hotmail.com.

En vigtig del af det sociale aspekt i vores klub er en velfungerende restaurant. Cristine Rerup-Dyberg har nu i 2 år drevet restauranten under navnet Sweet Spot, og fortsætter heldigvis i 2020. Det er vores indtryk, at medlemmerne og gæsterne er glade for restauranten, og også har benyttet faciliteterne i stigende omfang.  Hvis en restaurant i en golfklub skal kunne eksistere, er det vigtigt, at medlemmerne bakker op om den, og bruger den.
Cristine er altid klar til at servere gode retter – spred gerne budskabet om, at alle er velkomne, og at man ikke behøver være medlem i Golfklubben. Har I behov for hjælp til en middag hjemme, kan Cristine også hjælpe.

Den vigtigste parameter i budget/regnskab er medlemstallet. I budgettet opstillede vi et mål på 500 tkr. i indtægter fra nye medlemmer. Vi nåede dette mål, og afgangen af medlemmer er fortsat faldende. FGC har dog, som de fleste andre golfklubber i Danmark, en stor udfordring med hensyn til at holde medlemsantallet status quo, da tilgangen til golfsporten ikke er så stor som tidligere. På landsplan oplyser DGU en mindre nedgang i medlemstallet, og tilsvarende udvikling ses i nogle klubber. Det er glædeligt, at vi i Fredensborg kan se en lille fremgang i medlemstallet.

Økonomien ser fornuftig ud, men det vil fortsat være nødvendigt at holde igen på omkostningerne. Et dejligt tilskud til årets resultat er, at vi har modtaget en momsrefusion på 134 tkr. for 2018. Tak til alle, der har bidraget med en gave til klubben i 2019 – vi nåede over de nødvendige 100 medlemmer, der indbetalte minimum 200 kroner, hvilket gør at vi også er godkendt som en forening, der kan modtage momsrefusion i 2020, vedrørende 2019.

De nærmere forhold om medlemstal og økonomi vil blive præsenteret på generalforsamlingen.

I 2020 skal alle medlemmer have nyt bagmærke (medlemskort), der bliver et helt almindeligt plastikkort uden årstalsangivelse. Derfor vil der fremover ikke ske udskiftning hvert år, hvorved vi sparer en del penge og ikke mindst administration på kontoret. Hvis man ikke har et gyldigt medlemskab, vil man ikke kunne booke tider i GolfBox, så vi forventer ikke problemer med, at man ikke får nyt årstalsmærke hvert år. Medlemskortene vil kunne afhentes til generalforsamlingen, og efterfølgende på kontoret eller i Proshoppen.

Bestyrelsen lægger stor vægt på, at Fredensborg Golf Club fremstår som en attraktiv klub at være medlem i – dels ved at vi har en super bane, dels ved at vi tilbyder gode vilkår både for turneringsspillere og klubspillere. Et vigtigt aktiv er ”klubberne i klubben”, der er med til at skabe et fantastisk sammenhold.

Vi håber på stor opbakning og hjælp på Golfens Dag fra medlemmerne, så sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 26. april. Har du lyst til at deltage i Udvalget, der står for planlægningen af Golfens Dag, må du meget gerne sende en mail til Michael Schmidt (misc2812@gmail.com).

Klubben kan ikke drives uden hjælp fra alle frivillige og sponsorer – stor tak til disse.

I lighed med tidligere år, vil vi indgå venskabsaftaler med en del klubber, ligesom gæster, der spiller med et medlem, vil få rabat. Vores greenfee priser vil være uændrede (400 kr. på hverdage, 500 kr. i weekends). Rabatsatsen til gæster og spillere fra venskabsklubber vil uændret være 25 %.  Greenfee priserne i vores venskabsklubber vil formentlig som i 2019 variere, men være i niveauet 300 kr.
Vi vil fortsat give greenfee spillere med DGU kort med ”F” markering (dvs. medlemmer af andre klubber, der i deres egen klub har begrænset spilleret) lov til at spille i Fredensborg, men de skal betale fuld pris. Som noget nyt vil gæster med F-kort, der spiller med et medlem, kunne få rabatten på 25 %.

Indbydelse til den kommende sæson, vil i lighed med de seneste år, ske ved opslag og på hjemmesiden. Nyt medlemskort udsendes ikke pr. brev, men skal afhentes på kontoret eller i Proshoppen. Det kan også afhentes ved generalforsamlingen, der finder sted tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 19 i klubhuset. Informationsmateriale fra ”klubberne i klubben” vil være tilgængeligt på hjemmesiden senest 1 uge før generalforsamlingen. Det reviderede regnskab vil ligge til gennemsyn i klubbens Sekretariat senest 1 uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, personale, samarbejdspartnere, frivillige, sponsorer og venner af Fredensborg Golf Club en glædelig jul, samt et lykkebringende nytår.

På bestyrelsens vegne
Hans Boye Clausen/Ulla Plesner