Information fra bestyrelsen vedr. nye Corona-restriktioner

SekretariatetKlubnyheder

Det er fortsat muligt at spille golf – sædvanlige regler mht afstand, hygiejne mm skal selvfølgelig overholdes. De sidste turneringer er afholdt, så der gælder ingen ændrede forholdsregler i den forbindelse.

Klubhus, terrasse og bagrum mm kan benyttes med overholdelse af forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Fra torsdag d. 29. oktober indføres krav om mundbind i alle indendørs områder, herunder kontor, proshop, udvalgslokaler mm. Kravet om mundbind gælder ikke de ansatte, så længe de opholder sig indenfor eget område. Medlemmer/gæster, der kommer ind på kontoret, proshop, greenkeeper gården skal bære mundbind. Krav om mundbind gælder ikke når man sidder ned.

Der kan afholdes mødeaktiviteter, hvor alle sidder ned med minimum 1 meters afstand.

Restauranten holder åbent. Brug af mundbind er tvungent, men gælder ikke når man sidder ned. Der må højst være 10 personer i en gruppe, men der kan være flere grupper, hvis der er en klar adskillelse mellem grupperne og der er minimum 2 m2 pr. person.

 Den annoncerede Mortens aften afholdes også med iagttagelse af de krævede forholdsregler. Mortens and mm kan også bestilles og afhentes som take away, ligesom der generelt er åbent for take-away. Se også de øvrige tilbud om juleplatter mm. på hjemmesiden, sweet-spot.one, hvor man også kan se åbningstiderne mm.

Vi følger generelt DGUs anbefalinger, som kan ses på
https://www.golf.dk/nyhed/se-hvad-de-nye-retningslinjer-betyder-golfklubberne .

Venlig hilsen
Bestyrelsen