Information fra bestyrelsen ultimo juni 2019

SekretariatetKlubnyheder

Halvdelen af sæsonen er snart gået, men heldigvis er der fortsat mange gode måneder tilbage.

Vores medlemstilgang er fin. Lige nu har vi mere end 40 tre måneders prøvemedlemmer, der forhåbentlig gradvis konverterer til ordinære medlemmer.  Mange medlemmer hjælper til både med integration af de nye, pasning af blomster, udvalgsarbejde mm. Uden hjælp fra alle de frivillige, ville vores klub ikke være det samme – stor tak til alle, der yder en fantastisk indsats.

Vi har nu åbnet for tilmelding som nyt medlem med virkning fra 1. juli – se information herom på hjemmesiden.

18. august afholdes ”Spil med Dag”, hvor vi håber, medlemmerne vil invitere potentielle medlemmer til en runde og lidt hygge. Nærmere information udsendes senere.

Roughen bliver klippet i næste uge – det smukke syn forsvinder, men det skaber nok glæde for de fleste, at det bliver lettere at finde boldene.

Hegnet bag driving range er blevet sat op – også her med stor hjælp fra frivillige, der knoklede et par dage i varmen. Dejligt at vi nu ikke risikerer vildfarne bolde over hegnet, men til de langt slående: HUSK, at det fortsat er forbudt at forsøge at slå over hegnet.

Den nye vej fra Hul 10 til 11 er etableret. Skrænten op mod vejen er stejl, så buggies og scooters må ikke køre den vej. Andre, der føler sig besværet af den stejle opstigning, er fortsat velkomne til at gå forbi hul 18s teested. Desværre kan vi ikke udjævne opstigningen før til efteråret, da det er nødvendigt med ny rørlægning, fordi grøften afleder regnvandet, der ellers vil kunne løbe ind på 10’erens green.

Ny sti fra hul 16 til teested 49 på hul 17 er også etableret – formålet er at undgå, at spillere på vej mod green på hul 16, skal afvente spillere på vej tilbage til tee 49 på hul 17.

Pr. 1. juli skifter vi rengøringsselskab. Det betyder, at vi får sat nye håndklæde dispensers op på de 3 toiletter i midterlokalet i stedet for de gamle lufttørrer, og der kommer nye sæbedispensere på alle toiletterne. Vi anvender fortsat almindelige håndklæder i omklædningsrummene, og der er indkøbt nye forsyninger.

Bestyrelsen ønsker alle en fortsat god sommer.

Venlig hilsen

Pbv
Ulla Plesner