Information fra bestyrelsen primo oktober 2021

Annette AndersenKlubnyheder

Sæsonen lakker mod enden, og desværre med en masse regn og dårligt vejr på det sidste. Forhåbentligt kommer der fortsat gode dage, så banen kan tørre, og vi kan få spillet de sidste sommerrunder.

Det har været en travl sæson, med masser af aktiviteter – ikke mindst har der været travlt med at skaffe nye medlemmer. I starten af sæsonen gennemførte vi 12 Introdage, hvor potentielle medlemmer fik en 4-5 timers oplevelse med socialt samvær, træning på driving range, og hvor de også fik spillet et par huller. Godt 100 gæster deltog i en Introdag, hvorefter mange meldte sig ind som prøvemedlemmer på vores 3 måneders forløb.
Vi har også haft prøvemedlemmer, der ikke deltog i en introdag, men kom via andre kanaler. 
I alt har vi kørt omkring 100 prøvemedlemmer gennem et 3 måneders forløb, hvoraf 41 er blevet medlemmer.
Det har været en stor opgave for mentorer og kaninguides at håndtere alle de nye, og der er gjort et stort arbejde for at få det til at fungere – tak til alle, der har været med i dette forløb.
Det har været et godt år mht. at få nye medlemmer, dels direkte og dels via prøvemedlemsforløbet. Der er ydet en stor indsats for at få det til at lykkes.
Der er altid en naturlig medlemsafgang, så det er nødvendigt, at der tilføres nye medlemmer for at sikre klubben en stabil og voksende medlemsskare.
Det er lykkedes fint i år, hvor vi, efter fristen for udmeldelse nu er udløbet, kan konstatere en fremgang på ca. 50 medlemmer, hvoraf langt de fleste er ordinære fuldtids seniormedlemmer.
Bestyrelsen vil på et kommende strategimøde drøfte det fremtidige koncept for optagelse af nye medlemmer, belægning på banen, vurdering af ønsket antal medlemmer og meget andet relateret til denne problemstilling.

Tak til alle, der har taget sig tid til at udfylde spørgeskemaerne fra Golfspilleren i Centrum. Bestyrelsen får her mange gode input, hvor emner som rough, greens, overdækning af driving range, restaurant, tilgængelighed af tider, klubber i klubben mm indgår. Mange kommentarer er meget positive, hvilket vi selvfølgelig glæder os over, men selvfølgelig er der også kritik og forslag til forbedringer. Bestyrelsen forsøger løbende at reagere på disse input og vil på strategimødet også drøfte mange af de input, vi har fået.

Der er i år gennemført mange forbedringer (opdæmning af søer, ny vaskeplads, lys og tørlægning i kælderen, opgradering af de indendørs rum inkl. restauranten mm) og mange nye tiltag står på ønskelisten. Mere herom senere.

Bestyrelsen ønsker alle en god afslutning på sæsonen, og ser frem til det videre forløb.

Med venlig hilsen

Pbv
Ulla Plesner