Information fra bestyrelsen – primo februar 2020

SekretariatetKlubnyheder

Kære medlem

Din klub har brug for dig
Selv om det fortsat er lidt koldt og desværre også temmelig vådt, er der forhåbentlig mindre end 2 måneder til en ny golfsæson starter.
Det går godt for klubben – økonomien er fornuftig, og vi har haft medlemsfremgang.
Planlægningen af den kommende sæson er allerede i fuld gang. Der arbejdes på forbedringer på banen i det omfang, det kan nås og er muligt pgra vand. Kontoret har travlt med at gøre det hele klar med nye initiativer og opdatering af alle informationer, herunder reservationer i GolfBox. Restauranten er lukket til 1. marts, men der er altid mulighed for afholdelse af arrangementer – kontakt endelig Cristine, hvis I har behov for hjælp. Proshoppen og Robert er også i gang med klargøring – desværre er der ikke flere træningslektioner indendørs, men til marts går det forhåbentlig løs på de udendørs træningsfaciliteter, og Rikke forbereder modeshow – for damerne – til ultimo marts, og er godt i gang med at fylde forretningen op med lækre forårsvarer.
Generalforsamlingen er d. 25. februar, og officiel indkaldelse med diverse sæsonstartmateriale vil blive udsendt primo uge 7. Regnskab og budget 2020 vil ligge fremme i Sekretariatet fra 1 uge før generalforsamlingen.
Nye medlemskort kan allerede nu afhentes på kontoret. Bemanding i kontoret er på plads med en ny bogholder, Karin Mathiasen, og Kristine vender tilbage som sommerhjælp medio marts.
Alle udvalg skal bemandes til den nye sæson, og her har du mulighed for at yde en frivillig indsats. Det kan være en gang i mellem, eller det kan være mere permanent. Det er under alle omstændigheder sjovt og hyggeligt at være med.
Vi har mange forskellige udvalg – de kan ses på hjemmesiden, men selv om vi de seneste år har haft fuld fokus på at skaffe nye medlemmer, har vi aldrig haft et egentligt rekrutteringsudvalg. Det vil der blive gjort noget ved, idet der nu etableres et Rekrutteringsudvalg, der skal fokusere på at tiltrække nye medlemmer gennem forskellige aktiviteter, og en målrettet markedsføring.
Vi håber på mange nye medlemmer, hvilket også vil stille krav til træningsmuligheder, velfungerende mentorer og mange kaninguides. Da mange af prøvemedlemmerne fra sidste år, nu spiller i Kaninklubben, og vi forventer en pæn tilgang af nye prøvemedlemmer, vil der specielt blive brug for flere hjælpere som kaninguides.
Inden vi rigtig kommer i gang med spil på banen, kunne der også blive behov for frivillige til en ”oprydningsdag” på banen, hvor der fx fjernes grene mm. I løbet af foråret vil der nok også blive behov for at få klubhuset malet udvendig.

Hvis du har lyst til at hjælpe med frivilligt arbejde i et udvalg eller bare ad hoc – må du meget gerne sende en mail til ulla.plesner@hotmail.com med information om, hvad du kunne tænke dig at hjælpe med. Du vil derefter blive kontaktet, så vi sammen finder ud af, hvor din hjælp vil kunne udnyttes bedst muligt.
Venlig hilsen
Pbv
Ulla Plesner