Information fra bestyrelsen om banelukning

SekretariatetBanestatus, Klubnyheder

I lyset af DGUs udmelding den 26. marts (se nedenfor), har bestyrelsen valgt, at fastholde beslutningen om lukning af banen, indtil videre til og med den 1. april.

Bestyrelsen har også valgt at hjemsende et antal medarbejdere, så vi kan opnå kompensation for klubbens udgifter i denne periode. Banen vil fortsat blive vedligeholdt, så den kan fremstå super flot, når vi er klar til at åbne for spil igen, ligesom en del af de planlagte vedligeholdelsesopgaver vil blive gennemført.
Kontoret fungerer fortsat, idet Annette og vores bogholder, Karin, arbejder hjemmefra, ligesom Proshoppen kan kontaktes på telefon (4748 5659) eller på deres webshop.
Cristine er fortsat også klar med Take Away.
Støt gerne op om vores samarbejdspartnere i denne svære tid.

Nedenfor information fra DGU:

”På tirsdag den 31. marts skal Folketinget stemme om en ny lov, der gør det muligt at udstede forbud mod at forsamles mere end to personer. Forslaget gør det også muligt at lukke legepladser, campingpladser og golfbaner.

Dansk Golf Unions bestyrelse anbefaler, at de danske golfklubber fortsat holder baner, træningsfaciliteter og klubhuse lukket, indtil lovforslaget er behandlet.

– Vi henstiller til, at golfdanmark fortsat udviser samfundssind og står sammen om ikke at spille golf, mens vi venter på tirsdagens lovbehandling. Hvis Folketinget vedtager loven, gives der hjemmel til at lukke golfbaner. Det er p.t. uvist, om myndighederne vil bruge den hjemmel, men DGU vil tage bestik af situationen og efterfølgende tage stilling til en fælles, hensynsfuld åbning af golfbanerne efter myndighedernes anvisninger, hvis det er muligt, siger Lars Broch Christensen, der er formand for Dansk Golf Union.

– Det er en utrolig svær problemstilling at navigere i, fordi der er så forskelligartede holdninger og interesser. Det er ikke, og har ikke været, vores ønske at fastholde en flere måneder lang anbefaling om at lukke landets baner. Det ligger os stærkt på sinde at komme videre hurtigst muligt og som et samlet golfdanmark. Vi ønsker alle at komme ud og spille golf under sikre og betryggende forhold, lyder det fra Lars Broch Christensen.

Dansk Golf Union vil løbende holde spillere og klubber informeret som sine overvejelser og beslutninger. Vi kommer med en ny udmelding senest den 1. april.”

Venlig hilsen
Bestyrelsen