Information fra bestyrelsen – medio september 2018

SekretariatetKlubnyheder

Kongegolf
Der har været afholdt møde med de andre Kongegolf klubber, og alle var enige om, at konceptet har været rigtigt godt og til fordel for både medlemmerne og klubberne. Det er besluttet, at Kongegolf samarbejdet fortsætter til næste år, og at kontingentet fortsat udgør 700 kroner ved tilmelding inden 1. juli 2019 – derefter koster det 750 kroner. Derudover er det besluttet, at Par 3 banerne inddrages i tilbuddet.
Evt. yderligere ændringer drøftes i den kommende tid.

Flow på banen
DGU har sat fokus på at fremme flow på banerne, og der er fremstillet materiale, hvor der gives gode råd. Et par gode råd er samlet i vedlagte brochure – læs gerne ideerne og følg dem på banen.

Link til: Kampagnens seks råd til hurtigere golf. Link til videoer: Spil med tempo.

Nyt fra Baneudvalget

Det er besluttet at nedlægge de to forreste bunkere i højre side af fairway på Hul 17. De er oprindelig etableret for at beskytte vildfarne bolde mod at ramme huset til højre. Bevoksningen er nu blevet så tæt, så det vurderes forsvarligt at fjerne de to første bunkere.
Ved drives fra herre teestedet på Hul 17, kan det være svært at se, om der er spillere på fairway. Der etableres derfor en ”knold” til venstre for teestedet, hvorfra man kan overskue fairway.
Begge initiativer er allerede i gang.
Bunkeren bag green på hul 13 vil blive annulleret – har været på planen i flere år, og gennemføres snarest muligt.
Kanten på den gamle bunker på indspilsbanen bliver udjævnet – er i gang.
Baneudvalget holder sit næste møde d. 11. oktober, hvor der vil blive gennemført en banevandring mhp at identificere ønskede forbedringer på banen.

Kontingentopkrævning 1. halvår 2019
Hvis man ikke er tilmeldt betalingsservice tillægges opkrævningen et gebyr på 50 kroner. Tilmelding skal ske senest d. 1. oktober for at undgå gebyret ved betalingen pr. 15. november. Tilmelding kan ske ved anvendelse af følgende link:

Tilmelding til betalingsservice
Kundenummer er det samme som medlemsnummer i klubben. Klubnummer 68 skal ikke bruges. Kun medlemsnummeret. Eksempel: Medlemsnummer 68-128, tilmeldes med kundenummer 128.

Personale
Morten, som har været en del af greenkeeper staben, har efter 16 år i FGC desværre valgt at søge nye udfordringer. Tak til Morten for mange års engageret arbejdsindsats. Vi ønsker Morten held og lykke fremover.

Venlig hilsen

Pbv
Ulla Plesner