Information fra bestyrelsen november 2017

SekretariatetKlubnyheder

Information til medlemmerne

I tidligere udsendt information oplyste vi, at Østre Landsret stadfæstede Skifterettens kendelse, hvilket betyder, at rekonstruktionsplanen gennemføres som skitseret på generalforsamlingen i foråret. Der udestår nu kun det formelle omkring tinglysning mm. Da planen kører som skitseret, skønnes der ikke at være behov for et medlemsmøde på nuværende tidspunkt.
På generalforsamlingen til februar vil der blive fremlagt sædvanlig status.
Bestyrelsen holdt strategimøde i september måned. Inden mødet blev der gennemført interviews med alle klubbens interessenter, hvilket gav fint input til det kommende års ønskede aktiviteter. På dette grundlag arbejder bestyrelsen på en handlingsplan, hvor der blandt andet er stor fokus på at tiltrække nye medlemmer til klubben.
Grundet situationen gennem sæson 2017, har det været svært at igangsætte større aktiviteter med henblik på nye medlemmer. Med rekonstruktionen bag os, er vi klar til at satse på flere områder. Afgangen af medlemmer har stort set været på niveau med de foregående år, men tilgangen har desværre været mindre pga. uroen.
Medlemstallet for det kommende år er pt. større end hvad, der var indlagt i de kommende års budgetprognose.
Bestyrelsen håber alle vil arbejde positivt for at få bragt klubben tilbage med flere medlemmer, så flere kan nyde vores dejlige bane, der i år har stået flottere end i mange år.

Venlig hilsen
Pbv
Ulla Plesner