Afholdelse af Generalforsamling 27/2 – bemærk ny dato!

SekretariatetKlubnyheder

Bestyrelsen har besluttet at ændre dato for afholdelse af generalforsamlingen fra torsdag den 23. februar til mandag den 27. februar.

Dagsorden vil, i lighed med tidlige år, ske ved opslag og på hjemmesiden 14 dage før.

Årstalsmærke udsendes ikke pr. brev, men skal afhentes i Proshoppen eller på kontoret, men kan også afhentes ved generalforsamlingen, der finder sted mandag d. 27. februar 2017, kl. 19 i klubhuset.

Informationsmateriale fra ”klubberne i klubben” vil være tilgængeligt på hjemmesiden senest 1 uge før generalforsamlingen. Det reviderede regnskab vil ligge til gennemsyn i klubbens Sekretariat senest 1 uge før generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne
Hans Boye Clausen/Ulla Plesner