Årsregnskab 2019

SekretariatetKlubnyheder

Årsregnskab 2019 ligger til gennemsyn fra en uge før generalforsamlingen i sekretariatets åbningstid.
Regnskabet kan også rekvireres pr. e-mail på kontoret@fgc.dk