Åbningsturnering 17. april

SekretariatetKlubnyheder, Turneringer

Normalt ville vi invitere til åbningsturneringen i disse dage. Men da vi ikke kender situationen omkring forsamlingsforbud, og om vi kan afholde gun-start eller turnering med løbende starter, afventer vi udmelding fra politisk hold d. 23. marts og vender hurtigst muligt derefter tilbage med turneringsopslag. Men du kan jo allerede nu reservere datoen.

Venlig Hilsen
Turneringsudvalget