Julehilsen fra bestyrelsen

SekretariatetKlubnyheder

Som følge af klubbens økonomiske situation, besluttede bestyrelsen i efteråret 2016, at igangsætte et arbejde med henblik på at finde en holdbar løsning på de udestående indskudsbeviser. Sæsonen 2017 har været præget af arbejdet med en rekonstruktion. Som gennemgået ved … Læs mere

Vinterbane

SekretariatetBanestatus, Klubnyheder

VINTERBANE FRA I DAG 18. DEC. Der skal spilles fra vinter teesteder til vinter greens. Vinterbanen er permanent frem til foråret 2018. God Jul og godt Nytår fra Greenkeeperne

Ny restauratør i Fredensborg Golf Club

SekretariatetKlubnyheder, Restauranten

Med virkning fra 1. januar er der ansat ny forpagter af restauranten i Fredensborg Golf Club. Bestyrelsen er rigtig glad for, at det er lykkedes så hurtigt at få en aftale på plads, så vores nye forpagter Cristine Rerup-Dyberg kan være helt … Læs mere

Permanent vognforbud og brug af fairway måtte

SekretariatetBanestatus, Klubnyheder

Vinteren over. Husk brug af fairway måtte og bærebag med mindre, du har dispensation til at gå med vogn. Vi kan ikke længere køre med maskinerne på driving range området, og har derfor stoppet al boldopsamling. God weekend fra Greenkeeperne