Veteranklubben

Nyheder

Kære nuværende og kommende veteraner
Vi starter i år tirsdag den 4. april, hvis ellers vejret tillader det.
På gensyn!

 
 

Om Veteranklubben
Veteranklubben spiller tirsdag formiddag opdelt i tre nogenlunde lige store rækker, hvor handi­cap­græn­sen mel­lem A-, B- og C-rækken fastlægges og offentliggøres inden sæsonstart. Der er også mulighed for kun at spille 9 huller. Hvilken række man spiller i afgøres af spillehandicappet den på­gældende spilledag, dvs. at vi rykker op/ned i rækkerne i løbet af sæsonen som handicappet ændrer sig.

I Veteranklubben får vi mulighed for at spille golf og hygge os med dem vi kender og at lære nye medlemmer at kende. Vi lægger stor vægt på det sociale og der spilles derfor fortrinsvis blandede 4-bolde. Både nye og gamle med­lemmer af golfklubben har stor for­nøjelse af at spille med i Veteranklubben.

Hvem kan blive medlem?
Alle damer der fylder 60 år og herrer der fylder 63 år i 2017, og som har et spillehandicap på højst 54, kan spille med i Veteranklubben.

Almindelige tirsdage fra april til oktober
På almindelige tirsdage spilles en stableford turnering. Tilmelding sker ved senest fredag kl. 12 at skrive sig på til­meldingslisten der er ophængt i klubhuset. På listen findes også turnerings­ledernes navne og telefonnumre. Er man bortrejst og ikke har mulighed for at komme i klubben, kan tilmelding ske pr. telefon eller SMS til en af turneringslederne; hvem der er turneringsleder fremgår af den foregående uges vinderliste, der udsendes pr. mail samt af veteranklubbens hjemmeside. Eventuelt afbud skal ske pr. telefon eller SMS til turneringslederne.

Startlisten ophænges i klubhuset og udsendes pr. mail fredag eftermiddag. Par sættes i start­tider tæt på hin­anden af hensyn til samtransport. Første starttid er kl. 8:00 og sidste start kl. 11:10, dvs. maksi­malt 80 deltagere.

Fælles veterandage
Tredje tirsdag i hver måned afholdes fællesdag med gunstart kl. 8:30 og efterfølgende frokost med præmieuddeling, disse dage spiller vi sjove og anderledes holdturneringer. I juni har vi midtvejstur­ne­ring/­-frokost og tirsdag den 26. september har vi afslutningsturnering med præmieuddeling og kåring af årets vindere i den gennemgående turnering.

Udflugt til andre baner
I begyndelsen af juni måned planlægger vi en udflugt til Sverige.

 

Præmier & kontingent

Præmier

Der er præmier til de to bedst placerede i henholdsvis A-, B- og C-rækken samt en klappepræmie i hver række. Ved lige resultat vinder spilleren med lavest hcp. I den gennemgående turnering for året optje­nes også point når man opnår en 3. plads, derfor vil 3. pladserne også fremgå af vinder­listen der udsen­des pr. mail på turneringsdagen.

For de spillere som kun spiller 9 huller, uddeles en 1. præmie når antal­let af spillere har været 7 eller flere. Præmier udleveres kun på de fælles veterandage til præmietageren eller en stedfortræder for denne.

Kontingent

Der betales ikke kontingent for at spille i Veteranklubben, men det koster 25 kr. at spille med i en almin­de­lig tirsdagsturne­ring. Betaling sker kontant til turneringslederne ved registrering på dagen.

Veteranudvalget 2017


Niels Erik Vergo (formand)
Tlf: 2076 6031
vergo@newmail.dk

 

Bente Andersen
Tlf: 2343 0039
bnteandersen@gmail.com

Barry Cooper
Tlf: 4234 7348
bhcooper47@gmail.com

Birgit Kramhøft
Tlf: 4116 9074
birgit_hk@hotmail.com

Grethe Andersen
Tlf: 4234 3550
grethe-ulrik@mail.tele.dk

Hans Boye Clausen
Tlf: 2027 8237
hans.boye.clausen@gmail.com

Henrik Juhl
Tlf: 2343 1435
henjuhl@gmail.com

Lone Rohrberg
Tlf: 2372 9168
lonerohrberg@gmail.com

Marianne Søeby
2137 3745
soeby@dadlnet.dk

Niels Lillemose
2141 0493
niels.lillemose@gmail.com

Ulrik Christensen
4277 5717
grethe-ulrik@mail.tele.dk

 

På gensyn i Veteranklubben!