Herreklubben

Seneste nyt

Fra 2016 sæsonen skal al tilmelding til fællesdage og planlagte ture ske via Golf Box. Tilmelding sker nu og fremover som enhver anden turneringstilmelding. Den kendte 2-er konkurrence vil i 2016 kun være aktiv i udvalgte turneringer.

februar, 2017

Ingen aktiviteter

Order Of Merit

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3

Kommende arrangementer i herreklubben

Alle herredage turneringer er oprettet i klubbens turneringskalender i Golfbox, hvor du også kan se resultater og Order Of Merits.

På almindelige onsdage afvikles en gennemgående Stableford turnering i 3 lige store grupper. Gruppe 1 spiller dog slagspil netto den sidste onsdag i måneden.

Der afvikles fælles turneringer med gunstart kl. 16.00 og efterfølgende fællesspisning den første onsdag i hver måned.


Herreklubbens turneringskalender >>

Årets ture

Hvert år forsøges arrangeret to heldagsture, en tur i maj/juni og en tur i august.

I år tager vi den 25 maj til Woodlands Country Club. En oplevelse venter.

Den 17 august besøges Kokkedal Golfklub. Der er valgt en klub tæt på “hjemmet” med håbet om ekstra mange deltagere.

Indmeldelse


Om Herreklubben

Vi er ca. 200 medlemmer i Herreklubben, som i det omfang vore kalendere tillader det, sætter onsdagene af til golf. Vi får herved mange muligheder for at spille golf og hygge os med dem vi kender godt, og dem vi kender mindre godt.

Både nye og gamle medlemmer af Golfklubben har således stor fornøjelse af at være medlem af Herreklubben.

Hvem kan blive medlem

Alle herrer i Fredensborg Golf Club som er ung senior- eller seniormedlem og som har et spillehandicap på højst 54, kan blive medlem.

Medlemmer inddeles efter handicap i 3 nogenlunde lige store grupper. Man spiller i samme gruppe hele året.

I 2016 er inddelingerne af grupperne:

 • Gruppe 1:  Op til 17 SpH. ( +8 – 15,4 HCP)
 • Gruppe 2:  18 – 23 SpH. ( fra 15,5 – 20,5 HCP)
 • Gruppe 3:  24 – 54 SpH. ( 20,6 – 48,0 HCP)

Vore turneringer afvikles som tællende turneringer, hvilket positivt betyder reguleringer efter spillede resultater, og dermed på sigt et handicap, man kan spille til.

Indmeldelse

Medlemskab af Herreklubben for sæsonen 2016 er på kr. 350,00 i kontingent.

Tilmelding sker ved overførsel af beløbet via netbank til: Reg.nr.: 3170 Konto nr.: 3171 461 014

Vigtigt: Husk – som det første – at angive medlemsnummer i FGC og derefter navn ved betaling.

Har du ikke mulighed for at betale via netbank, kan check sendes til Anders Kjelgaard-Petersen, Slotsbakken 150, 2970 Hørsholm med angivelse af navn og medlemsnummer (FGC).

Sponsorer

Fællesdage:


April:

Poul Sejr Nielsen A/S
www.psn.dk
Tlf: 4581 5577
psn@psn.dk

Maj:

Andersen Anlæg ApS
www.andersenanlaeg.dk
Tlf: 5157 3320
gert@andersenanlaeg.dk

Juni:

ADDCON Denmark ApS
www.addcon.com
Tlf: 48 48 48 45
jr@addcondenmark.dk

Juli:

August:

Nybo Planteskole
www.nyboplanteskole.dk
Tlf: 4919 1595

September:

Datea
www.datea.dk
Tlf: 4526 0102
Mail: datea@datea.dk

Oktober:

Herreklubben
(sponsor søges)

 
 
 

Nærmest flaget og længste drive:


Hul 2:

Secrid
www.secrid.dk

Tlf: 2371 3823
kundeservice@secrid.dk

Hul 4:

Dansk Formue og Investeringspleje
www.danskfi.dk
Tlf: 4630 4070
dfi@danskfi.dk

Hul 8:

Svenningsens Maskinforretning A/S
www.svenningsens.dk

Tlf: 3250 2902

Hul 11:

Penta Shipping
www.pentagroup.com

Tlf: 4516 0160
cph@cph.pentagroup.com

Hul 14:

Trinity Shipping
www.iss-shipping.com/

Tlf: 3916 2750
info.dk@iss-shipping.com

Længste drive

Herreklubben
(Sponsor søges)

 
 
 
 

Gennemgående turnering:


Gruppe 1:

Mr. Gorm A/S
www.mr.dk

Tlf: 4586 0738
mr@mr-gorm.dk

Gruppe 2:

Sponsor søges
www.firmanavn.dk

Gruppe 3:

Grevernes Proshop
www.grevernesgolfshop.dk

Tlf: 48 47 56 58
kontakt@grevernesgolfshop.dk

 
 

Kontakter til udvalget


Johan-Ulrich Krause
Formand, Sponsorer
Telefon: 4835 4207
juk@ukrause.dk
Lars Birkjær
Scorekort, hjemmeside
Tlf: 2530 2500
lb@ensto.dk
Anders Kjelgaard Petersen
Kasserer
Telefon: 2860 6303
kjelgaard-petersen@hotmail.com
Ivan Holm
Scorekort, turneringer og udflugter
Telefon: 4019 0694 / 3055 6094
ivanholm@youmail.dk
Nikolaj Drumm
Turneringer
Telefon: 3133 5313
drummedar@gmail.com
Per Christensen
Ture, scorekort
Telefon: 2163 0659
fgc-greenkeeper@mail.dk
Morten Dam Nielsen
Elitekoordinator
Telefon: 3161 0500
morten@fsanet.dk

Turneringsbetingelser 2016


Turneringsreglerne:

På almindelige onsdage afvikles en gennemgående Stableford turnering i 3 lige store grupper. Gruppe 1 spiller dog slagspil netto den sidste onsdag i måneden.

Alle turneringer er tællende. Som i almindelige turneringer SKAL der afleveres scorekort. Alle deltager på den måde både i onsdagens turnering og i den løbende turnering ”Order of Merit” (OOM).

Dine 7 bedste runder i sæsonen tæller i den løbende turnering.

 1. plads: 15 point + 2 point for deltagelse
 2. plads: 13 point + 2 point for deltagelse
 3. plads: 11 point + 2 for deltagelse
 4. plads: 9 point + 2 for deltagelse
 5. plads: 7 point + 2 for deltagelse
 6. plads: 6 point + 2 for deltagelse
 7. plads: 5 point + 2 for deltagelse
 8. plads: 4 point + 2 for deltagelse
 9. plads: 3 point + 2 for deltagelse
 10. plads: 2 point + 2 point for deltagelse
 11. plads: 1 point + 2 point for deltagelse

På almindelige onsdage afgøres lige resultater ved at spilleren med laveste handicap opnår den bedste placering. Ex.: 2 spillere får begge 37 point, spiller A har HCP 13,0 og spiller B har HCP 14,2. I dette tilfælde bliver spiller A nummer et og spiller B nummer to. Hvis spillerne har samme HCP, vinder spilleren med den bedste score på de sidste 9 / 6 / 3 / 1 hul(ler).

Der er præmier til 1. og 2. pladsen i hver af de 3 grupper.

Ved lige placering i den gennemgående turnering afgøres placeringen i den enkelte gruppe af hvem der har flest 1. pladser, herefter 2. pladser osv. Hvis der stadigvæk er lighed mellem spillerne, afgøres det af hvem af de to spillere, der senest har opnået en 1. plads, 2. plads osv. Den sidst tællende spilledag i den løbende turnering er onsdag den 21. september 2016

Der er præmier til de 3 bedste placerede i hver gruppe.

De 3 gruppevindere spiller slagspil netto om ”Herreklubmesterskabet for året” onsdag den 28. september 2016 kl. 13.00. Ved lige resultater vinder spilleren med den bedste score på de sidste 9 / 6 / 3 / 1 hu(ler).

Runder, der ikke berettiger til handicapregulering efter golfreglerne, tæller ikke med i den løbende turnering (OOM). Det betyder, at det først og sidst på sæsonen kan være nødvendigt at fravælge pågældende runder: Flaget placeret på vintergreen og/eller udslag på vinter teesteder.
Der afvikles fællesturneringer med gunstart kl. 16.00 og efterfølgende fælles spisning den første onsdag i hver måned.

Turneringsformen vil fremgå af turneringsopslaget, der udsendes som en e-mail til alle Herreklubbens medlemmer og endvidere vil være tilgængelig under Klubbens turneringskalender i www.Golfbox.dk.

Efter spisning vil der være præmieoverrækkelse, for såvel dagens som de foregående ”almindelige” onsdages turneringer.

For at modtage din præmie, skal du selv eller en af dig udpeget substitut være til stede ved præmieoverrækkelsen. Ikke afhentede præmier tilfalder Herreklubben.


Turneringsafvikling (før, under og efter turneringen):

Herreklubben har fået tildelt reserverede booking-tidspunkter (8.30 – 10.20 samt 14.00 – 16.50) på almindelige onsdage. Tidspunkterne er reserverede indtil fredag kl. 24.00. Herefter frigives ledige tider til almindelig booking for alle.

Du kan selvfølgelig også spille på andre tidspunkter om onsdagen, men her har Herreklubbens medlemmer ikke fortrinsret, hvorfor booking sker efter klubbens almindelige regler.

Fællesdage spilles den første onsdag i hver måned kl. 16.00 (Gunstart).

Tilmelding senest søndagen før fællesdagen.

Booking / tilmelding sker som ved alle andre turneringer via GOLFBOX.

Fra i år (2016) opfattes og afvikles alt spil på almindelige onsdage og ture som turneringer, hvor man skal tilmelde sig. Ændringen gælder dermed også almindelige onsdage og er indført for at lette alt efterfølgende arbejde med indtastning og opdatering af scorekort.

På almindelige onsdage skal man først tilmelde sig turneringen den ønskede onsdag og så herefter booke sig ind på den ønskede spilletid.

Starttiderne skal overholdes. De almindelige klubregler gælder på almindelige onsdage.

På fællesdagene er mødetiden senest 20 minutter før start.

Har en spiller ikke hentet sit scorekort, kan en anden spiller fra ventelisten overtage pladsen.

Afbud fra mandagen før fællesdagen og indtil onsdag kl. 14:00 skal ske til turneringslederen. Se turneringsopslag.

Afbud på en telefonsvarer accepteres ikke.

Der spilles ALTID efter de almindelige golfregler. Vi håber at alle på en konstruktiv måde hjælper hinanden med at det sker. Turneringerne er tællende og regeloverholdelse VIGTIG.
Scorekort skal IKKE indtastes men lægges i Herreklubbens postkasse umiddelbart efter rundens afslutning.

Scorekort skal være korrekt udfyldt med medlemsnummer, navn, handicap, antal slag og underskrevet af spilleren og markøren, som skal være medlem af Herreklubben. Herreklubben opbevarer scorekortene.

Alle afleverede (og der skal afleveres i gældende turnering) scorekort gennemgås og kontrolleres.

Mangler af ovenstående kan medføre diskvalifikation vedr. dagens turnering.

For sent afleverede scorekort bliver afvist.

Resultater og stillinger kan ses på Golf Box og her.

Gruppeinddelingen

Gruppe 1
HCP: +8 – 15,4
SPHCP: 0 – 17

Gruppe 2
HCP: 15,5 – 20,5
SPHCP: 18-23

Gruppe 3
HCP: 20,6 – 48,0
SPHCP: 24-54

Man spiller i den samme gruppe man startede i – hele sæsonen. Dine 7 bedste resultater i sæsonen tæller i den løbende turnering.