Dameklubben

Seneste nyt

Fra 2016 sæsonen skal al tilmelding til månedsturneringer og planlagte ture ske via GolfBox. Sæson 2016 starter torsdag den 31. marts.
Order of Merit samt Electic registreres nu automatisk via Golfbox når udvalget indtaster de afleverede scorekort, så det eneste I skal nu, er at skrive i Birdiebogen. Og selvfølgelig skal scorekortet udfyldes ordentligt og underskrives af såvel spiller som markør.

januar, 2017

Ingen aktiviteter


Kommende turneringer og andre arrangementer

Dame-torsdagsturneringerne er alle oprettet som tællende turneringer i turneringskalenderen i Golfbox.

Resultatet finder du efter hver torsdagsturnering, her på hjemmesiden under Seneste nyt, dog tidligst mandag morgen i den efterfølgende uge, ligesom du også her kan se status på Order Of Merits.

Der spilles i en række på de almindelige damedage, dog spiller alle med hcp 0 – 20 slagspil næsten hver første torsdag i måneden, medens hcp 20,1 – 46 spiller stableford.

Dameklubbens månedsturneringer spilles den sidste torsdag hver måned som regel med gunstart kl. 16 og efterfølgende spisning og præmieuddeling for dagens turnering og for månedens torsdagsturneringer.

Dameklubbens turneringsplan 2016

 • dameklubben-1
 • dameklubben-2
 • dameklubben-3

Årets ture

10.-11. juni 2016 har vi en weekend tur til Barsebäck i Sverige. Turen er desværre allerede overtegnet.

Den 4. august går turen til Esløv, hvor også Herreklubben medlemmer har mulighed for at deltage, så sæt kryds i kalenderen

Indmeldelse


Om Dameklubben
Dameklubben i Fredensborg Golf Club har ca. 125 medlemmer, som så vidt muligt deltager i en gennemgående turnering hver torsdag.

Her har alle medlemmer af Dameklubben mulighed for at spille med hinanden og således komme til at kende hinanden bedre.

På den måde har både nye spillere og gamle medlemmer stor fornøjelse af klubben.

Hvem kan blive medlem?
Alle kvindelige medlemmer i Fredensborg Golf Club over 18 år og med handicap på max 46 kan blive medlem af Dameklubben.

Det koster 300 kr. for hele sæsonen at være medlem af Dameklubben, og indmeldelse foregår via netbank.

Overfør beløbet inden den 15. marts til klubbens konto:
Reg.nr. 1551 konto 3544346636 med oplysning af dit medlemsnummer og navn.

Sponsorer

Turneringssponsorer:


KAYSER dametøj
Besøg webside

ÖR & SUND fitness
Besøg webside

Shell – Seven Eleven

Vinkøbmanden
Besøg webside

Månedsturneringssponsorer:


Beauty House
Besøg webside

Hobnob Copenhagen
Besøg webside

Boutique D’Or
Besøg webside

Grevernes Golfshop
Besøg webside

MercoPrint Køge
Besøg webside

Længste Drive – Nærmeste hul:


Vinkøbmanden
Besøg webside

 
 
 

Kontakt udvalget


Ulla Skov
Formand
Tlf: 2628 4233
Mail: ullaskov99@gmail.com
Joan Jørgensen
Kasserer 
Tlf: 5151 0548
Mail: joan@adeltoft.dk
Jytte Strand
Hulspilsturnering
Tlf: 2812 4060
Mail: janogjytte@webspeed.dk
Diana Bech
Udvalgsmedlem
Tlf: 3074 2880
Mail: db@hl-invest.dk
Helle Dau Jensen
Udvalgsmedlem
Tlf: 2835 7143
Mail: helle_dau@hotmail.com
Charlotte Jelager
Udvalgsmedlem
Tlf: 5081 4143
Mail: ch.jensen@hotmail.com
Britta Haugaard
Udvalgsmedlem
Tlf: 2147 6406
Mail: brittahaugaard@privat.dk

Medlemmer

Dameklubbens kontaktliste.
Her står alle de medlemmer som har givet tilsagn om at ville stå på listen

Kontaktliste 2016

Turneringsbetingelser 2016

Klik på overskrifterne nedenfor for at læse mere

 

Turneringsreglerne:

Spilleformen på almindelige torsdage er som regel stableford og vi spiller i en række. Bortset fra 1. torsdag i måneden, hvor hcp 0-20 spiller slagspil og 20,1 – 46 spiller stableford. For hver torsdagsturnering uddeles der præmier ca. for hver 7. deltager uanset antallet af deltagere.

Der spilles så vidt muligt i 4-bolde. Dameklubben har forhåndsreserverede tider hver torsdag formiddag og eftermiddag. Man kan kun skrive sig på de forhåndsreserverede tider, hvis man er medlem af dameklubben.

Alle turneringer er tællende. Som i almindelige turneringer SKAL der afleveres scorekort. Alle deltager på den måde både i torsdagsturneringen og den løbende turnering ”Order of Merit” (OOM).

Dine 7 bedste runder i sæsonen tæller i den løbende turnering.

Scorekort skal være korrekt udfyldt med medlemsnummer, navn, handicap, antal slag og underskrevet af spilleren og markøren, som skal være medlem af Dameklubben. Scorekortene bliver opbevaret i 3 mdr.

Scorekort skal IKKE indtastes, men puttes postkassen i Damernes omklædningsrum samme dag, som runden spilles.

Overrækkelse af præmier til dagens vindere sker ved middagen efter månedsturneringen.

Ved lige placering i den gennemgående turnering (OOM), afgøres placeringen af hvem der har flest 1. pladser, herefter 2. pladser osv. Hvis der stadigvæk er lighed mellem spillerne, afgøres det af hvem af de to spillere, der senest har opnået en 1. plads, 2. plads osv. Der er præmier til de 3 bedst placerede.

Pointsystem

 1. plads 15 point + 2 point for deltagelse
 2. plads 13 point + 2 point for deltagelse
 3. plads 11 point + 2 for deltagelse
 4. plads 9 point + 2 for deltagelse
 5. plads 7 point + 2 for deltagelse
 6. plads 6 point + 2 for deltagelse
 7. plads 5 point + 2 for deltagelse
 8. plads 4 point + 2 for deltagelse
 9. plads 3 point + 2 for deltagelse
 10. plads 2 point + 2 point for deltagelse
 11. plads 1 point + 2 point for deltagelse

På almindelige torsdage afgøres lige resultater ved at spilleren med laveste handicap opnår den bedste placering. Ex.: 2 spillere får begge 37 point, spiller A har HCP 13,0 og spiller B har HCP 14,2. I dette tilfælde bliver spiller A nummer et og spiller B nummer to. Hvis spillerne har samme HCP, vinder spilleren med den bedste score på de sidste 9 / 6 / 3 / 1 hu(ler).

Vi afholder månedsturnering den sidste torsdag i hver måned med gunstart kl. 16 med få undtagelser. Efter golfen spiser vi en lækker middag sammen, og præmier bliver uddelt for hele måneden. Vi bestræber os på at slutte senest kl. 22.00.

Turneringsformen vil fremgå at turneringsopslaget, som offentliggøres i Golfbox ca. en måned før turneringens afvikling.

Hvis du ikke kan deltage i månedsturneringen, skal du aftale med en anden deltager, at hun på dine vegne modtager din præmie – ellers går præmien tilbage i puljen.

For at deltage i en månedsturnering, skal du også her tilmelde dig via Golfbox. Sidste frist for tilmelding vil normalt være søndag aften, før turneringen spilles om torsdagen. Når du har tilmeldt dig, skal du samtidig i Golfbox tilmelde dig middagen, som du betaler via linket.

Prisen for middagen vil være fra kr. 98,- til. kr. 138. Bemærk at din tilmelding til middagen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Hvis du melder afbud herefter, hæfter du for den fulde betaling.

Hvis du – efter tilmeldingsfristens udløb – bliver forhindret i at deltage i månedsturneringen, skal du kontakte en af turneringslederne hurtigst muligt. Du kan se på opslaget i klubben, på Golfbox og på hjemmesiden, hvem der er turneringsledere for en månedsturnering.
På turneringsdagen skal du registrere dig hos turneringslederne senest 30 min. før start. Herefter vil der blive afholdt parole med betingelserne for dagens turnering.

Birdies

Hvis du laver en birdie, så skriv dit navn i mappen med birdies.

Anfør dato, hulnummer og få din markørs underskrift.

Du får en birdiebold i præmie ved månedsmiddagen. Hvis du ikke deltager i middagen, så bed en anden spiller fra Dameklubben om at modtage birdiebolden på dine vegne.

Eclectic

Eclectic definition
En eclectic, eller ‘eclectic turnering’, er en flere rundes golfturnering, der resulterer i en 18-hullers score pr. spiller.
Eclectic udarbejdes på denne måde: Spillerne spiller et antal runder, og hvert hul på hver runde sammenlignes. Den laveste score for hvert hul bliver noteret, frembringende en bedste score for alle 18 huller når sæsonen slutter.

Eksempel: Der er 3 runder; i runde 1 får spilleren en 6 for hul 1; i runde 2, en 7 for hul 1; i runde 3, en 4 for hul 1. Spillerens score for det første hul er 4.
Eclectic registreres automatisk når scorekortene fra torsdagsturneringerne tastes ind og opdateres i Golfbox.

2-eren

En anden konkurrence, der skærper koncentrationen på par-3 hullerne, (og for nogen måske på par 4 hullerne).
For at deltage skal du lægge 20 kr. i Dameklubbens postkasse i omklædningsrummet OG skrive dig på listen på bordet under postkassen INDEN du spiller.

Hvis du er heldig og laver en birdie på et par-3 hul (eller en Eagle på et par 4-hul) kan du vinde hele puljen enten alene eller sammen med andre spillere, der også har lavet birdies eller eagles. I tilfælde af ingen birdies/eagles går puljen videre til næste torsdag.

Turneringsafvikling (før, under og efter turneringen):

Dameklubben har reserverede tider hver torsdag, 08:30 – 10:30 og 15:40 – 16:30 som man så vidt muligt skal booke. Sidste frist for bookning er søndag kl. 24, hvor tiderne bliver frigivet til andre.

Har du ikke fået booket dig inden, og er der ikke ledige reserverede tider kan du booke dig på en ledig tid i løbet af dagen, men du skal sikre dig, at du går med en markør, som er medlem af dameklubben, hvis du vil deltage i Damedagen.

Bookning sker via Golfbox.

Der spilles altid efter de almindelige golfregler, og man opfordres til at hjælpe hinanden med at det sker.

Dog kan der til månedsturneringerne være ændrede regler, pga. andre turneringsformer, men det vil fremgå af turneringsopslaget.

Scorekort skal IKKE indtastes, men puttes postkassen i Damernes omklædningsrum samme dag, som runden spilles. Kortet skal være korrekt udfyldt med medlemsnummer, navn, handicap, antal slag og underskrevet af spilleren og markøren, som skal være medlem af Dameklubben. Scorekortene bliver opbevaret i 3 mdr.

Alle scorekort gennemgås og kontrolleres og der sker diskvalifikation, hvis der er mangler jf. ovenstående.

Resultater og stillinger kan ses på Golfbox og dameklubbens hjemmeside senest mandagen efter torsdagsturneringen.